100. Al-Adiyat – العادي


     
100. Surah
AL-ADIYAT
THE COURSER
HARCI MÉNEK
          
Introduction to Surah AL-ADIYAT (THE COURSER) with Sayyid Abul Ala Maududi- Tafhim al-Qur'an - The Meaning of the Qur'an
     


Name

The Surah has been so entitled after the word al `adiyat with which it opens.

Period of Revelation

Whether it is a Makki or a Madani Surah is disputed. Hadrat Abdullah bin Masud, Jabir, Hasan Basri, Ikrimah, and Ata say that it is Makki. Hadrat Anas bin Malik, and Qatadah say that it is Madani. But the subject matter of the Surah and its style clearly indicate that it is no only Makki but was revealed in the earliest stage of Makkah.

Theme and Subject Matter

Its object is to make the people realize how evil man becomes when he denies the Hereafter, or becomes heedless of it, and also to warn them that in the Hereafter not only their visible and apparent deeds but even the secrets hidden in their hearts too will be subjected to scrutiny.

For this purpose the general chaos and confusion prevailing in Arabia, with which the whole country was in turmoil, has been presented as an argument. Bloodshed, loot and plunder raged on every side. Tribes were subjecting tribes to raids, and no one could have peaceful sleep at night from fear that some enemy tribe might raid his settlement early in the morning. Every Arab was fully conscious of this state of affairs and realized that it was wrong. Although the plundered bemoaned his miserable, helpless state and the plunderer rejoiced, yet when the plunderer himself was plundered, he too realized how abject was the condition in which the whole nation was involved. Referring to this very state of affairs, it has been said, Unaware of the second life after death and his accountability before God in it, man has become ungrateful to his Lord and Sustainer. He is using the powers and abilities given by God for perpetrating tyranny and pillage; blinded by the love of worldly wealth he tries to obtain it by every means, however impure and filthy, and his own state itself testifies that by abusing the powers bestowed by his Lord he is being ungrateful to Him. He would never have behaved so, had he known the time when the dead will be raised from the graves, and when the intentions and motives with which he had done all sorts of deeds in the world, will be exposed and brought out before everyone to see. At that time the Lord and Sustainer of men shall be well informed of what one had done and what punishment or reward one deserved.


     
Bevezetés az AL-ADIYAT (HARCI MÉNEK) szúrához Sayyid Abul Ala Maududi - Tafhim al-Qur'an - A Korán Jelentése című munkája nyomán
     


Elnevezés

A szúra nyitószava az ’adiyat (harci mének) és ebből származik a cím.

A kinyilatkoztatás ideje

Vitatott, hogy Medinai, vagy Mekkai eredetű-e? Abdullah bin Masud, Dzsabir, Hasan Basri, Ikrimah és Ata úgy tartja, hogy Mekkai, Anas bin Malik és Qatada azt állítja, hogy Medinai. A stílus viszont arról tanúskodik, hogy Mekkai és annak is a korai szakaszára jellemző.

Mondanivaló

Célja az, hogy az emberek felismerjék, hogy mi a sorsa a gonosznak, ki a Túlvilágot tagadja, vagy semmibe veszi. Ott nem csak a látható, nyilvánvaló, hanem a rejtett, eltitkolt dolgok is lajstromba vannak véve és el kell velük számolni. Arábiában eluralkodott az általános káosz, zűrzavar, nem volt semmi rendszerben, rendezetten, sarkaiból kifordult a világ. Vérontás és hadizsákmány volt az egyetlen motivációs tényező. Egyik törzsnek a másik nem számított többnek, mint célpontnak, senki nem aludhatott nyugalomban, a nap bármely órájában ellenség törhetett a népekre. Minden Arab, akinek volt lelkiismerete felfogta, hogy ez így nem jó. A kifosztott nyomorult helyzetbe került, míg a fosztogató örvendezett, de nem örülhetett sokáig, mert eljött az idő, amikor őt is kifosztották. Az egész nép ebbe az ördögi körforgásba involválódott. Egy ilyen helyzetben kevesen vették tudomásul a Túlvilág és az ottani elszámoltatás tényét, az emberek hálátlanok voltak Teremtőjükhöz.

Minden erő, hatalom, amivel az Isten felruházta az embert, zsarnokságra, rablásra fecsérlődött. Világi gyönyör, vagyon vakította meg azokat, akik a legtöbb kiváltságot kapták Istentől. Ez pedig hálátlanság a teremtővel szemben. Fontos tudni és tudatni, hogy eljön a Feltámadás ideje, amikor a felruházott képességekkel, lehetőségekkel, fölényekkel el kell számolni. Allah jól tudja, hogy ezek közül mit titkolnak el, és mit vallanak be.     

Surah 100
AL-ADIYAT

100. szura
AL-ADIYAT

THE COURSERHARCI MÉNEK
Total Verses: 11Összes vers: 11
Revealed in: MeccaKinyilatkoztatva: Mekka
     


بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(1 : 1)

In the name of God, Most Gracious, Most Merciful

A Mindenható és Könyörületes Allah nevében

وَٱلْعَٰدِيَٰتِ ضَبْحًۭا
(100 : 1)
1. By the (Steeds) that run, with panting (breath) [1],


1. A felhorkanó harci ménekre [1],

فَٱلْمُورِيَٰتِ قَدْحًۭا
(100 : 2)
2. And strike sparks of fire [2],


2. A tűz pattogó szikráira [2],

فَٱلْمُغِيرَٰتِ صُبْحًۭا
(100 : 3)
3. And push home the charge in the morning [3],


3. A reggeli portyákra [3],

فَأَثَرْنَ بِهِۦ نَقْعًۭا
(100 : 4)
4. And raise the dust in clouds the while [4],


4. A nyomokban szálló porfelhőre [4],

فَوَسَطْنَ بِهِۦ جَمْعًا
(100 : 5)
5. And penetrate forthwith into the midst (of the foe) en masse [5];-


5. Mi áthatol az ellen sűrűjén [5].

إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٌۭ
(100 : 6)
6. Truly man is, to his Lord, ungrateful [6];


6. Mert bizony, az ember Urához háládatlan [6],

وَإِنَّهُۥ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌۭ
(100 : 7)
7. And to that (fact) he bears witness (by his deeds);


7. És ő maga erre a tanú,

وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ
(100 : 8)
8. And violent is he in his love of wealth.


8. Mert ő a jót (evilági gyönyöröket) erősen szereti.

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِى ٱلْقُبُورِ
(100 : 9)
9. Does he not know,- when that which is in the graves is scattered abroad [7]
9. Tudja-e, hogy mikor kiborítják mindazt, mik a sírok rejtenek [7]

وَحُصِّلَ مَا فِى ٱلصُّدُورِ
(100 : 10)
10. And that which is (locked up) in (human) breasts is made manifest-


10. És felszínre tör mi a keblekbe (zárt),

إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍۢ لَّخَبِيرٌۢ
(100 : 11)
11. That their Lord had been Well-acquainted with them, (even to) that Day.?


11. Akkor ezen a Napon Uruk róluk (mindent) tud?


     
Footnotes
Lábjegyzet
     
[1] The substantive proposition is in verses 6-8 below, and the metaphors enforcing the lesson are in verses 1-5 here. They have at least three layers of meaning: 1. Look at the chargers (mares or swift camels) panting for war on behalf of their masters. Off they go, striking fire with their hoofs by night at the behest of their riders; they push home the charge in the morning, chivalrously giving the enemy the benefit of daylight; and regardless of flashing steel or the weapons of their enemies they boldly penetrate into the midst of their foe, risking their lives for the Cause. Does unregenerate man show that fidelity to his Lord Allah? On the contrary he is ungrateful to Allah; he shows that by his deeds; he is violently in love with wealth and gain and things that perish. 2. By the figure of metonymy the brave fidelity of the war-horse may stand for that of the brave men and true who rally to the standard of Allah and carry it to victory, contrasted with the poltroonery and pettiness of unregenerate man. 3. The whole conflict, fighting, and victory, may be applied to spiritual warfare against those who are caught and overwhelmed in the camp of Evil.[1] A következtetést a 6-8 vers vonja le, melyet az 1-5 versek metaforái vezetnek fel. Ezek jelentése legalább három rétegből vonhatók ki. 1. Nézd a harci méneket, tevéket, melyek feszülten várják gazdájuk parancsát. Patáik széttiporják a tüzeket, engedelmesek, nekiindulnak a reggeli portyáknak, felkínálva az ellenségnek a nappali ütközetet. Nem törődnek a húsba hatoló fegyverekkel, vakmerően törnek át az ellenség sorain, miközben egy Ügyért kockáztatják életüket. Ez az Ügy gazdájuk Ügye! Mit ért ebből egy hálátlan ember, aki ennél sokkal kevesebbre sem képes Allahért? Mert ő csak az Evilág gyönyöreiben, vagyonban, nyereségben és múlandó dolgokban látja meg élete értelmét. 2. Fogalomcserével a bátor harci mént helyettesítsük be az odaadó emberrel, aki Allah Ügyének szenteli magát, melyet győzelemre akar vinni. Ő áll szemben a hálátlan, önelégült másikkal, aki csak ennek az életnek él. 3. Az egész küzdelmet spirituális térbe kell átvetítenünk, ahol lelki hadviselés folyik azokkal szemben, akik elmerültek a gonosz tettekben.

[2] With their hoofs. If we suppose the march to be in the dead of night, the sparks of fire would be still more conspicuous.[2] Az éjben égő tüzekből kipattanó szikrák, paták dobbanása egy ütközet előtti képet fest fel.

[3] We may suppose a surprise attack, but yet a chivalrous attack by daylight. The foe is punished through his own lethargy and unpreparedness, apart from the strength, fire, and spirit of the forces of righteousness.[3] Egy meglepetésszerű támadás képe tárul elénk reggel, vagy a nap folyamán. Az ellenség saját felkészületlenségének esik áldozatul, melyet tetéz a jó Ügyért küzdők ereje, tüze és elszántsága.

[4] The clouds of dust typify the ignorance and confusion in the minds of those who oppose Truth.[4] A porfelhő átvitt értelemben a tudatlanság, zavarodottság kifejezője azok táborában, akik ellenzik az Igazságot.

[5] The forces of evil mass themselves for strength, but their massing itself may become a means of their speedy undoing.[5] A bűnösök tábora is összegyülekezik, összpontosítják erőiket, de ezek az erők önmaguk vesztét okozzák.

[6] The ingratitude may be shown by thoughts, words, and deeds, -by forgetting or denying Allah and His goodness, by misusing His gifts, or by injustice to His creatures.[6] Az ember hálátlansága szavain, tettein és gondolatain keresztül nyilvánul meg. Elfelejti Allah kegyét és bőkezűségét, miáltal tehetséghez, erőhöz, egészséghez, készségekhez jutott, melyet rosszul használ.

[7] Dead bodies, secret plots, evil thoughts and imaginings, long since buried, will yet stand forth before the Judgment-seat of Allah. Instead of being closely hidden or blotted out -as they will have been from the consciousness of mankind,- they will stand out as from the consciousness of Allah, which is all-embracing and never suffers from sleep or fatigue.[7] Holtak, titkolt összeesküvések, gonosz gondolatok, képzetek, miket már rég eltemettek, most felszínre kerülnek és Allah ítélőszéke előtt várják az Ítéletet. Ahelyett, hogy rejtve maradtak, vagy kitöröltettek volna – ahogy az emberi kollektív tudatból kivesztek,- Allah tudatában él minden tett, gondolat, cselekedet, mert Ő Mindent Átölel, Mindenről Értesült.