104. Al-Humaza – الهمزة


     
104. Surah
AL-HUMAZA
THE TRADUCER
BECSMÉRLŐ
          
Introduction to Surah AL-HUMAZA (THE TRADUCER) with Sayyid Abul Ala Maududi- Tafhim al-Qur'an - The Meaning of the Qur'an
     


Name

The Surah takes its name from the word humazah occurring in the first verse.

Period of Revelation

All commentators are agreed that it is a Makki Surah; a study of its subject matter and style shows that this too is one of the earliest Surahs to be revealed at Makkah.

Theme and Subject Matter

In it some of the evils prevalent among the materialistic hoarders of wealth in the pre-Islamic days have been condemned. Every Arab knew that they actually existed in their society; they regarded them as evils and nobody thought they were good. After calling attention to this kind of ugly character, the ultimate end in the Hereafter of the people having this kind of character has been stated. Both these things (i.e. the character and his fate in the Hereafter) have been depicted in a way which makes the listener automatically reach the conclusion that such a man fitly deserves to meet such an end. And since in the world, people of such character do not suffer any punishment, but seem to be thriving instead, the occurrence of the Hereafter becomes absolutely inevitable.

If this Surah is read in the sequence of the Surahs beginning with Az-Zilzal, one can fully well understand how the fundamental beliefs of Islam and its teachings were impressed on the peoples minds in the earliest stage in Makkah. In Surah Az-Zilzal, it was said that in the Hereafter man’s full record will be placed before him and not an atom’s weight of good or evil done by him in the world will have been left unrecorded. In Surah Al-Adiyat, attention was drawn to the plunder and loot, bloodshed and vandalism, prevailing in Arabia before Islam; then making the people realize, that the way the powers given by God were being abused, was indeed an expression of sheer ingratitude to Him, they were told that the matter would not end up in the world, but in the second life after death not only their deeds but their intentions and motives too would be examined, and their Lord fully well knows which of them deserves what reward or punishment.

In Surah Al-Qariah after depicting Resurrection the people were warned that in the Hereafter a man’s good or evil end will be dependent on whether the scale of his good deeds was heavier, or the scale of his evil deeds was heavier: In Surah At-Takathur the people were taken to task for the materialistic mentality because of which they remained occupied in seeking increase in worldly benefits, pleasures, comforts and position, and in vying with one another for abundance of everything until death overtook them. Then, warning them of the evil consequences of their heedlessness, they were told that the world was not an open table of food for then to pick and choose whatever they pleased, but for every single blessing that they were enjoying in the world, they would have to render an account to their Lord and Sustainer as to how they obtained it and how they used it. In Surah Al-Asr it was declared that each member, each group and each community of mankind, even the entire world of humanity, was in manifest loss, if its members were devoid of Faith and righteous deeds and of the practice of exhorting others to truth and patience. Immediately after this comes Surah Al-Humazah in which after presenting a specimen of leadership of the pre-Islamic age of ignorance, the people have been asked the question: “What should such a character deserve if not loss and perdition?”


     
Bevezetés az AL-HUMAZA (BECSMÉRLŐ) szúrához Sayyid Abul Ala Maududi - Tafhim al-Qur'an - A Korán Jelentése című munkája nyomán
     


Elnevezés

Az első versben jelenik meg a humaza (becsmérlő) kifejezés, innen ered a cím.

A kinyilatkoztatás ideje

Minden kommentátornak egyezik abban a véleménye, hogy ez Mekkai Szúra. A téma és stílus arról árulkodik, hogy nagyon korai szakaszban nyilatkoztatott ki.

Mondanivaló

Az Iszlám előtti kor harácsoló, felhalmozó típusát ítéli el. Az Arab társadalmakban közismert volt ez a karakter, melynek megítélése az Iszlám előtt is rossz volt. Miután felfigyelünk erre a kihívó jellemre, látjuk, hogy büntetése nem marad el. Ha máshol nem, a Túlvilágon utoléri végzete. A karakter és a végzet egy képbe kerül és összefonódik, így az olvasó összefüggést lát, ill. következtetést vonhat le. Az Evilágon pompában és tündöklésben látjuk őket, de sorsuk nem irigylésre méltó, Túlviláguk becstelen.

Érdemes több Szúrát egymás után elolvasni úgy, hogy a 99. Al-Zalzala (Földrengés) az első. Így képet kapunk az Iszlám tömör tanításairól, melyek lenyűgözték Mekka emberét, beköltöztek a szívekbe és tudatokba. Az Al-Zalzala elmondja, hogy a Túlvilágon nem marad titokban semmi. Még egy atom sem bújhat el megméretés nélkül. Az 10. Al-Adiyat (Harci mének) az Iszlám előtti Arábiára jellemző vérontásokra, vandalizmusra irányítja a figyelmet, melynek oka az anyagi előnyszerzés, zsákmány, préda. Az erő és hatalom, amit Allah adott, nem arra való, hogy földi hívságokra fecséreljük. Istennel szemben vagyunk hálátlanok, ha ezt tesszük. Lesz egy földi élet utáni létünk, ahol minden tettünk számon lesz kérve.

Az 101. Al-Qaria (Veszedelem) a Feltámadást idézi meg. Jó és rossztettek kerülnek mérlegre. Ezek döntik el, hol lesz a végső nyugvóhely. Az 102. At-Takathur (Rivalizálás a felhalmozásban) a földi haszonról, kényelemről, élvezetekről, pozícióról és az evilág kínálatáról szól. Az emberiség ezekben versenyzik egymással, míg el nem jő a halál. Itt nem segít az, amit a földi életben elértünk. Csak a spirituális értékek jelentenének támaszt. Aki életét az ő Teremtőjének útjára irányítja, nem kell félnie. Az 103. Al-Asr (Alkony). Minden személy, csoport, közösség és az egész emberiség magát veszejti el, ha nincs Hite, melyért áldozni képes. A Hit mellett jótettek, egymás iránti türelem, az igazság keresése mind Hozzá vezet. Végül jön az 104. Al- Humaza (Becsmérlő), ami felvonultatja az Iszlám előtti tudatlanság és barbár vandalizmus termékét, a karaktert, mely vesztésre, letűnésre van ítélve.     

Surah 104
AL-HUMAZA

104. szura
AL-HUMAZA

THE TRADUCERBECSMÉRLŐ
Total Verses: 9Összes vers: 9
Revealed in: MeccaKinyilatkoztatva: Mekka
     


بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(1 : 1)

In the name of God, Most Gracious, Most Merciful

A Mindenható és Könyörületes Allah nevében

وَيْلٌۭ لِّكُلِّ هُمَزَةٍۢ لُّمَزَةٍ
(104 : 1)
1. Woe to every (kind of) scandal-monger and-backbiter [1],


1. Jaj, minden pletykafészekre és rágalmazóra [1],

ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًۭا وَعَدَّدَهُۥ
(104 : 2)
2. Who pileth up wealth and layeth it by,


2. Ki vagyont harácsol össze és számolgatja,

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخْلَدَهُۥ
(104 : 3)
3. Thinking that his wealth would make him last for ever!


3. Azt hiszi, hogy vagyona halhatatlanná teszi!

كَلَّا ۖ لَيُنۢبَذَنَّ فِى ٱلْحُطَمَةِ
(104 : 4)
4. By no means! He will be sure to be thrown into That which Breaks to Pieces [2],


4. Nem! Ő bizony Őrlőbe véttetik [2],

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ
(104 : 5)
5. And what will explain to thee That which Breaks to Pieces?


5. Mi ért el hozzád, mi az Őrlő?

نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ
(104 : 6)
6. (It is) the Fire of (the Wrath of) Allah kindled (to a blaze),
6. (Ez) Allah felszított Tüze,

ٱلَّتِى تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْـِٔدَةِ
(104 : 7)
7. The which doth mount (Right) to the Hearts [3]:
7. Mi feltör a Szívekig [3],

إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌۭ
(104 : 8)
8. It shall be made into a vault over them,


8. Majd íve körbeéri őket,

فِى عَمَدٍۢ مُّمَدَّدَةٍۭ
(104 : 9)
9. In columns outstretched [4].


9. A kinyújtott oszlopokon [4].


     
Footnotes
Lábjegyzet
     
[1] Three vices are here condemned in the strongest terms: 1. scandal-mongering, talking or suggesting evil of men or women by word or innuendo, or behaviour, or mimicry, or sarcasm, or insult; 2. detracting from their character behind their backs, even if the things suggested are true, where the motive is evil; 3. piling up wealth, not for use and service to those who need it, but in miserly hoards, as if such hoards can prolong the miser’s life or give him immortality: miserliness is itself a kind of scandal.[1] Három magatartást ítél el a leghatározottabban: 1. Pletykálkodókat, akik híreszteléseket terjesztenek férfiakról és nőkről szavakkal, célzásokkal, ráutaló magatartással, grimaszokkal, gúnnyal, stb. 2, Az emberek tulajdonságaival összefüggő hírek bűnös szándékú kreálóit. 3. Vagyonok fösvény harácsolóit, akik a javakat kivonják a forgalomból, ezzel rászorulók elől tagadják meg azokat.

[2] Hutamah: that which smashes or breaks to pieces: an apt description of the three anti-social vices condemned. For scandal-mongering and backbiting make any sort of cohesion or mutual confidence impossible; and the miser’s hoards up the channels of economic service and charity, and the circulation of good-will among men.[2] „Hutamah”, ami péppé zúz és őröl. Az itt részletezett mindhárom negatív tulajdonság társadalomellenes és elítélendő. A pletykákat és rágalmakat terjesztőkkel semmiféle bizalmi viszony nem alakítható ki, a vagyonok felhalmozói pedig az emberek közti jóakarat, és jótékonyság véráramában képeznek gazdasági akadályokat.

[3] This Fire of Punishment mounts right up to the hearts and minds of such men, and shuts them out of the love of their fellows.[3] Ez a Tűz eléri szíveiket, elméiket és elzárja őket embertársaik megbecsüléséből, szeretetéből.

[4] Those guilty of these vices will be choked and suffocated, for this Vault of Fire will cover them all over, and its scorching columns will extend over a far wider area than they imagine.[4] A gonosz magatartásformák követői felőrlődnek, megfojtja őket saját szorításuk, majd a Tűz boltozata körbezárja őket azokon az égető oszlopokon, melyek messzebbre érnek, mint gondolják.