076. Al-Insan – الإنسان


     
76. Surah
AL-INSAN
MAN
EMBER
          
Introduction to Surah AL-INSAN (MAN) with Sayyid Abul Ala Maududi- Tafhim al-Qur'an - The Meaning of the Qur'an
     


Name

This Surah is called Ad-Dahr as well as Al-Insan after the words occurring in the first verse.

Period of Revelation

Most of the commentators, including Allama Zamakhshari, Imam Razi, Qadi, Baidawi, Allama Nizam ad-Din Nisaburi, Hafiz Ibn Kathir and many others, regard it as a Makki Surah, and, according to Allama Alusi, the same is the opinion of the majority of scholars. However, some commentators hold the view that the Surah was revealed at Madinah, and some others say that it was revealed at Makkah but v. 8-10 of it were sent down at Madinah. As far as the subject matter and the style of the Surah are concerned, these are very different from those of the Madani Surahs. A little study of it rather shown that it is not only a Makki Surah but it was revealed during the earliest period at Makkah, which began just after the revelation of the first seven verses of Surah Al-Muddaththir. As for v 8-10, they are so naturally set in the theme of the Surah that if they are read in their proper context, no one can say that the theme preceding and following them had been sent down 15 to 16 years earlier but these three verses which were revealed many years later were inserted here unnaturally.

In fact, the basis of the idea that this Surah; or some verses of it were revealed at Madinah, is a tradition which has related from Ibn Abbas (may Allah bless him). He says that once Hadrat Hasan and Husain fell ill The Holy Prophet and some of his Companions visited them. They wished Hadrat Ali to make a vow to Allah for the recovery of the two children. Thereupon, Hadrat Ali, Hadrat Fatimah and Fiddah their maid servant, vowed a fast of three days if Allah restored the children to health. The children recovered by the grace of Allah and the three of them began to fast as avowed. As there was nothing to eat in the house, Hadrat Ali borrowed three measures (sa’) of barley from somebody (according to another tradition, earned through labor). When on the first day they sat down to eat after breaking the fast, a poor man came and begged for food. They gave all their food to him, drank water and retired to bed. The next day when they again sat down to eat after breaking the fast, an orphan came and begged for something. They again gave away the whole food to him, drank water and went to bed. On the third day when they were just going to eat after breaking the fast, a captive came up and begged for food likewise. Again the whole food was given away to him. On the fourth day Hadrat Ali took both the children with him and went before the Holy Prophet (upon whom be peace). The Holy Prophet (on whom be peace) seeing the weak condition of the three, returned with them to the house of Hadrat Fatimah and found her lying in a corner half dead with hunger. This moved him visibly. In the meantime the Angel Gabriel (peace be on him) came and said; “Look, Allah has congratulated you on the virtues of the people of your house!” When the Holy Prophet asked what it was, he recited this whole Surah in response. This whole story has been narrated by Ali bin Ahmad al-Wahidi in his Commentary of the Qur’an, entitled Al’Basit, and probably from the same it has been taken by Zamakhshari, Razi, Nisaburi and others.

In the first place, this tradition is very weak as regards its chain of transmission. Then, from the point of view of its subject matter also, it is strange that when a poor man, or an orphan, or a captive, comes to beg for food, he is given all the food. He could be given one member’s food and the five of them could share the rest of it among themselves: Then this also is incredible that illustrious persons like Hadrat Ali and Hadrat Fatimah, who possessed perfect knowledge of Islam, should have regarded it as an act of virtue to keep the two children, who had just recovered their health and were still weak, hungry for three consecutive days. Moreover, in respect of the captives also, it has never been a practice under the Islamic government that they should be left to beg for food for themselves. For if they were prisoners of the government, the government itself was responsible to arrange food and clothing for them, and if they were in an individual’s custody, he was made responsible to feed and clothe them. Therefore, it was not possible that in Madinah a captive should have gone about begging food from door to door.

When about a certain verse it is said that it was sent down on a particular occasion, it in fact does not mean that the verse was sent down on the very occasion the incident took place. But it means that the verse applies precisely and exactly to the incident.


     
Bevezetés az AL-INSAN (EMBER) szúrához Sayyid Abul Ala Maududi - Tafhim al-Qur'an - A Korán Jelentése című munkája nyomán
     


Elnevezés

Ezt a Szúrát Ad-Dahr-nak is említik Al-Inszán mellett, ami az első versben megjelenő szó.

A kinyilatkoztatás ideje

A legtöbb kommentátor, beleértve Allama Zamakhsahi, Imam Razi, Qadi, Baidawi, Allama Nizam ad-Din Nisaburi, Hafiz Inb Kathir hittudósokat Mekkai Szúrának tartják. Vannak viszont, akik úgy vélekednek, hogy nem az egész született Mekkában. A 8-10 versek szerintük Medinai eredetűek.

Aki értő szemmel tanulmányozza, az a stílusjegyek és a tartalom alapján kizárhatja a Medinai eredetet. Mekkai, azon belül is a legkorábbi időszakhoz kapcsolható. Feltehetően az 74. Al-Muddaththir (Palástot viselő) után következhetett. Aki helyes kontextusban értelmezi a 8-10 verseket, láthatja, hogy azok is tökéletesen beilleszkednek a Szúra egészébe és nincs ok arra, hogy ezek keletkezését 15-16 évvel későbbre datáljuk.

Ami miatt pár verset Medinai eredetűnek vélnek az a Hadisz, amit Ibn Abbas közléséből ismerünk és Medinában történt. Eszerint egy alkalommal Hasan és Hussein (a Próféta két unokája Fatimah leányától és Ali unokaöccsétől) megbetegedtek. A Próféta és követői (béke reájuk mind), meglátogatták őket. Azt tanácsolták, hogy Ali tegyen fogadalmat Allahnak valamire, a gyermekek gyógyulása érdekében. Ali, Fatimah és a gyermekek dajkája, Fiddah felesküdtek, hogy három napig böjtölnek, ezzel kérve Allahot, hogy gyógyítsa meg a gyermekeket. A gyermekek meggyógyultak, így mindhárman plusz a két gyermek, nekiláttak böjtölni. Mivel nem volt semmi ennivaló a házban, Ali kölcsönkért három mérő árpát. Amikor az első nap asztalhoz ültek a böjt megtörésekor (naplementekor), egy koldus tért be hozzájuk, aki élelmet kért. Odaadták mindenüket, amijük volt, vizet ittak és lefeküdtek aludni. A második nap, mikor megtörték a böjtöt, egy árva jött hozzájuk, aki éhes volt. Odaadták, amijük volt, vizet ittak és aludni tértek. A harmadik nap, amint megtörték a böjtöt, egy fogoly kopogott be, aki enni kért. Odaadták neki, amijük volt. A negyedik napon Ali fogta és elvitte a gyermekeket a Próféta elé (Béke reá). A Próféta látva a három ember legyengült állapotát elsietett lánya, Fatimah házába, akit szintén kókadozni látott az éhségtől. Ekkor Gábriel Arkangyal alászállt és ezt közölte: „Allah jó szemmel látja, milyen erényei vannak házad népének.” Amikor a Próféta rákérdezett, hogy mire céloz, akkor Gábriel ezt a Szúrát recitálta. Ez a történet Ali bin Ahmad al-Wahidi tudósításából maradt fenn, az Al’Basit című Korán kommentárjában. Feltehetőleg innen vette át Zakakhshari, Razi és Nisaburi.

Először is ennek a Hadisznak a hivatkozási lánca (isznád) nagyon gyenge. A tartalom is kívánnivalót hagy maga után. Különös, hogy egy koldus, árva, fogoly betér ételt kérni és mindent odaadnak nekik. A logika azt diktálja, hogy adnak neki egy porciót és megosztoznak vele. Az is gyenge lábakon áll, hogy Ali és Fatima, akik az Iszlám tudásának tökéletes birtokában voltak, a gyermekek gyógyulása után, őket is böjtöltessék magukkal. A fogolyra vonatkozóan pedig, az Iszlám állam területén ők nem járhattak szabadon kéregetni. Ha az állam foglyai voltak, akkor az állam kötelessége volt a róluk való gondoskodás. Ha pedig magánszemélyekhez tartoztak, akkor az ő kötelességük volt etetni, ruhával ellátni őket.

Ha egy versről azt állítják, hogy bizonyos alkalomból nyilatkoztatott ki, az nem jelenti egyértelműen, hogy az volt az a bizonyos alkalom, amelyen az arról tudósító részt vett. Ő csak ott hallotta először. Azt már viszont sok esetben nem jegyezték le, hogy mi volt az eredeti alkalom, melyen megszületett. Ezért az eredetvizsgálat az Iszlámban nagyon fontos. Ha nem tiszta a vers kinyilatkoztatásának körülménye, akkor kis valószínűséggel értelmezhető helyesen a vers maga.     

Surah 76
AL-INSAN

76. szura
AL-INSAN

MANEMBER
Total Verses: 31Összes vers: 31
Revealed in: MeccaKinyilatkoztatva: Mekka
     


بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(1 : 1)

In the name of God, Most Gracious, Most Merciful

A Mindenható és Könyörületes Allah nevében

هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ حِينٌۭ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْـًۭٔا مَّذْكُورًا
(76 : 1)
1. Has there not been over Man a long period of Time, when he was nothing – (not even) mentioned [1]?


1. Nem jött-e az emberre egy korszak az idők tengeréből, mikor ő nem volt semmi, még említésre se méltó [1]?

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍۢ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا
(76 : 2)
2. Verily We created Man from a drop of mingled sperm, in order to try him: So We gave him (the gifts), of Hearing and Sight [2].


2. Mi megteremtettük az embert az összekeveredett életcseppből (spermából), hogy próbára tehessük. Megtettük neki a hallást és a látást [2].

إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًۭا وَإِمَّا كَفُورًا
(76 : 3)
3. We showed him the Way: whether he be grateful or ungrateful (rests on his will).


3. Vezettük őt az Úton, akár hálás, akár hálátlan (ez tőle függ).

إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ سَلَٰسِلَا۟ وَأَغْلَٰلًۭا وَسَعِيرًا
(76 : 4)
4. For the Rejecters we have prepared chains, yokes, and a blazing Fire.


4. Előkészítettük a hitetleneknek a láncokat, béklyókat és a perzselő Tüzet.

إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍۢ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا
(76 : 5)
5. As to the Righteous, they shall drink of a Cup (of Wine) mixed with Kafur [3],-


5. A Jóravalók isznak egy kupa italt Káfur-ral keverve [3].

عَيْنًۭا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًۭا
(76 : 6)
6. A Fountain where the Devotees of Allah do drink, making it flow in unstinted abundance.


6. A forrás, minek Allah szolgálói a vizét isszák bővizű, mi nem apad el.

يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًۭا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًۭا
(76 : 7)
7. They perform (their) vows, and they fear a Day whose evil flies far and wide.


7. Hűek esküjükhöz és félik a Napot, minek gonosza messze száll.

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًۭا وَيَتِيمًۭا وَأَسِيرًا
(76 : 8)
8. And they feed, for the love of Allah, the indigent, the orphan, and the captive,-


8. (Allah) szeretetéből adnak enni szűkölködőnek, árvának és fogságba esettnek.

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءًۭ وَلَا شُكُورًا
(76 : 9)
9. (Saying),”We feed you for the sake of Allah alone: no reward do we desire from you, nor thanks.


9. (Mondják): „Azért etetünk titeket, hogy Allah kedvében járjunk. Nem kérünk tőletek se viszonzást, se hálát.”

إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًۭا قَمْطَرِيرًۭا
(76 : 10)
10. “We only fear a Day of distressful Wrath from the side of our Lord.”


10. „Mi féljük a Napon Urunk zord, lesújtó haragját.”

فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةًۭ وَسُرُورًۭا
(76 : 11)
11. But Allah will deliver them from the evil of that Day, and will shed over them a Light of Beauty and (blissful) Joy.


11. De Allah megmenti őket a Nap gonoszától, Gyönyört és Könnyűséget bocsát rájuk.

وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا۟ جَنَّةًۭ وَحَرِيرًۭا
(76 : 12)
12. And because they were patient and constant, He will reward them with a Garden and (garments of) silk.


12. Miáltal állhatatosak voltak, Kerttel és Selyemmel jutalmazza őket.

مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًۭا وَلَا زَمْهَرِيرًۭا
(76 : 13)
13. Reclining in the (Garden) on raised thrones, they will see there neither the sun’s (excessive heat) nor (the moon’s) excessive cold [4].


13. Abban (Kertben) ők nyoszolyákon hevernek, nem látnak ott naphőséget sem fagyot [4].

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًۭا
(76 : 14)
14. And the shades of the (Garden) will come low over them, and the bunches (of fruit), there, will hang low in humility [5].


14. Rájuk borul (a Kert) árnyéka, s megadóan roskadoznak (gyümölcseinek) fürtjei [5].

وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِـَٔانِيَةٍۢ مِّن فِضَّةٍۢ وَأَكْوَابٍۢ كَانَتْ قَوَارِيرَا۠
(76 : 15)
15. And amongst them will be passed round vessels of silver and goblets of crystal,-


15. Körbejárnak köztük az ezüst serlegek és kristály kupák.

قَوَارِيرَا۟ مِن فِضَّةٍۢ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًۭا
(76 : 16)
16. Crystal-clear, made of silver: they will determine the measure thereof (according to their wishes).


16. Kristálytiszták ezüstből, miknek méretét ők szabják meg.

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًۭا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا
(76 : 17)
17. And they will be given to drink there of a Cup (of Wine) mixed with Zanjabil [6],-


17. Inni adnak nekik ott egy kupa italt Zanjabillal keverve [6].

عَيْنًۭا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًۭا
(76 : 18)
18. A fountain there, called Salsabil [7].


18. S ott egy forrás, minek neve Salsabil [7],

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌۭ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًۭا مَّنثُورًۭا
(76 : 19)
19. And round about them will (serve) youths of perpetual (freshness): If thou seest them, thou wouldst think them scattered Pearls.


19. Halhatatlan ifjak köröznek köztük (szolgálva őket). Ha látnád őket, azt hinnéd elszórt gyöngyszemek.

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًۭا وَمُلْكًۭا كَبِيرًا
(76 : 20)
20. And when thou lookest, it is there thou wilt see a Bliss and a Realm Magnificent.


20. Ha figyeled, meglátod a Gyönyört és a Magasságos Birodalmat.

عَٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌۭ وَإِسْتَبْرَقٌۭ ۖ وَحُلُّوٓا۟ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍۢ وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًۭا طَهُورًا
(76 : 21)
21. Upon them will be green Garments of fine silk and heavy brocade, and they will be adorned with Bracelets of silver; and their Lord will give to them to drink of a Wine Pure and Holy.


21. Rajtuk zöld selyem öltözék, nehéz brokát, ezüst karperecet viselnek és Uruk Üdvös itallal itatja őket.

إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءًۭ وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا
(76 : 22)
22. “Verily this is a Reward for you, and your Endeavour is accepted and recognised.”


22. „Mert bizony, ez a ti viszonzástok és fáradozástok hálára talál.”

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًۭا
(76 : 23)
23. It is We Who have sent down the Qur’an to thee by stages [8].


23. Mi voltunk, Kik lebocsátottuk rád a Koránt részletekben [8].

فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًۭا
(76 : 24)
24. Therefore be patient with constancy to the Command of thy Lord, and hearken not to the sinner or the ingrate among them.


24. Várj türelemmel Urad Parancsolására és ne engedelmeskedj a bűnösnek, hálátlanoknak közülük.

وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةًۭ وَأَصِيلًۭا
(76 : 25)
25. And celebrate the name or thy Lord morning and evening [9],


25. Említsd meg Urad nevét reggel és este [9],

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُۥ وَسَبِّحْهُ لَيْلًۭا طَوِيلًا
(76 : 26)
26. And part of the night, prostrate thyself to Him; and glorify Him a long night through.


26. Az éjből egy részt borulj le Neki és dicsőítsd Őt éjbe nyúlóan.

إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًۭا ثَقِيلًۭا
(76 : 27)
27. As to these, they love the fleeting life, and put away behind them a Day (that will be) hard [10].


27. Mert bizony, ezek szeretik a múlandóságot és hátrahagyják a Napot (ami) Nehéz lesz [10].

نَّحْنُ خَلَقْنَٰهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَٰلَهُمْ تَبْدِيلًا
(76 : 28)
28. It is We Who created them, and We have made their joints strong; but, when We will, We can substitute the like of them by a complete change [11].


28. Mi voltunk, Kik megteremtettük őket és megerősítettük tartásukat. Ha akarnánk, lecserélnénk őket és másra váltanánk példázatukat [11].

إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌۭ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًۭا
(76 : 29)
29. This is an admonition: Whosoever will, let him take a (straight) Path to his Lord.


29. Mert bizony, ez egy Emlékeztető. Aki akarja, lépjen az Urához vezető útra.

وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًۭا
(76 : 30)
30. But ye will not, except as Allah wills; for Allah is full of Knowledge and Wisdom.


30. Ti nem szándékoztok semmit, csak ha Allah akarja. Mert bizony, Allah a Mindentudó, a Bölcs.

يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۢا
(76 : 31)
31. He will admit to His Mercy whom He will; But the wrong-doers,- for them has He prepared a grievous Penalty.


31. Azt vezeti be az Ő Kegyelmébe, akit Ő akar. A bűnösöknek előkészítette a fájdalmas Büntetést.


     
Footnotes
Lábjegyzet
     
[1] The undoubted fact is mentioned in the form of a question, to get the assent of man. It is certain that the physical world existed long before man was ever heard of or mentioned, as geological records prove. It is also true that the world existed long before man came on the scen[1] Egy kérdés formájában hangzik el a kétségtelen tény, hogy a fizikai világ jóval azelőtt meg volt, hogy az ember bármilyen formában, akár gondolatként is jelen lett volna.

[2] Mingled: the female ovum has to be fertilised with the male sperm before a new animal can be born. Man as an animal has this humble origin. But he has been given the gift of certain faculties of receiving instruction (typified by Hearing) and of intellectual and spiritual insight (typified by Sight). His life has therefore a meaning: with a certain amount of free-will, he is to be vicegerent on earth (2:30). But he must be trained and tried, and that is the whole problem of human life.[2] Összekeveredett: a női petesejtet a férfi hímivarsejt megtermékenyíti, mielőtt egy lény életre kel. Ha az embert levetkőztetjük, megfosztjuk az Allah által számára juttatott készségektől, tehetségtől, intelligenciától, éleslátástól gondolkodástól, maga is állati lény lenne. De rendelkezik ezekkel az adományokkal, ezért élete jelentéssel bír. Mivel szabad akarattal rendelkezik, a Föld helytartójaként állandó döntési kényszerben van (2:30). Ahhoz, hogy feladatát el tudja látni, folyamatos próbatételeken kell átesnie, amin keresztül tanul, csiszolódik. Ez áll az emberi élet kihívásai mögött.

[3] Kafur is literally Camphor. It is a fountain in the Realms of Bliss. It is a seasoning added to the Cup of pure, beatific Wine, which causes no intoxication (56:18-19), but stands for all that is wholesome, agreeable, and refreshing.[3] Kafur: a szó jelentése kámfor, de egyben a Gyönyörök Kertkének egy forrását is így nevezik. Az Édenkertben adott bor nem okoz mámort (56:18-19). Ezt a bort ízesítik kámforral. Illatosító, frissítő hatása mellett a keleti gyógyászat egyik alapanyaga.

[4] The sun and the moon as we know them will be no longer there. It will be a new world on a different plane. But to give us an idea of comfort we recall the excessive heat of the sun especially in tropical climates, and the excessive cold of the moon especially in northern climates, and we negative them both. That is, the temperature will be just that delightful one that is most agreeable to our sensations as we know them now. The moon is not mentioned, but Zamharir (excessive cold) is sometimes used for the moon.[4] A Nap és Hold akkor már nem lesznek. Egy más világ lesz egy másik térben. Itt csupán egy elképzelést ad arról, mi az a kényelem, amit még a földi élet benyomásaival érzékeltetni lehet. A szövegben ezért szerepel naphőség és nem Nap melege. A fagy, hideg kifejezésére pedig a Zamharir szót használja, ami a Hold egyik megnevezése, így értelemszerűen holdfagynak kellene írni, de az magyarul értelmetlen.

[5] Without sun and moon there will of course be no shade in the literal sense of the word. But for full comfort, there will be sheltering shade for rest and change from whatever light there be. But the whole idea here is that of humility. Even the shadows show humility: Cf. 13:15. So does the fruit in hanging low for man. Man has now reached the height of his dignity.[5] Nap és Hold nélkül árnyék sincs, ezért itt az árnyék is mást jelent. Inkább zug, rejtek, nyugvóhely, de ezek a szavak más evilági jelentéssel bírnak. Az egész értelmét nem a szavak elemzése, hanem az alázat, behódolás adja, amit a jóravalók kiérdemelnek. Minden az ő szolgálatukban áll. 13:15. A gyümölcsök fürtjei is nekik vetik alá magukat. .

[6] Zanjabil. This word literally means Ginger. In Eastern medicine Ginger is administered to give warmth to the body and zest to the taste; this is appropriate for the Royal Feast which is now figured forth.[6] Zanjabil: gyömbér. A keleti medicinában gyógynövény, de emellett ételek ízesítésére használják. Régi Királyi lakomák kedvelt fűszere volt.

[7] Salsabil: literally means “Seek the Way”. The Way is now open to the presence of the Most High.[7] Salsabil: jelentése: „Keresd az utat”. Az út nyitva áll a Magasságokba.

[8] The Quran was being revealed stage by stage as the occasion demanded and at the date of this Sura it was still one of the earlier stages. Persecution, abuse, and false charges were being leveled against the man of Allah, but he is bidden to stand firm and do his duty. In a minor degree this applies to all of us who suffer in the cause of Truth.[8] A Korán szakaszokban, részletekben nyilatkoztatott ki. A kinyilatkoztatások mögött alkalmak, események álltak. Ez a Szúra az Iszlám korai korszakában született. Aki akkor Allah Igéjét terjesztette, zaklatásnak, üldözésnek és hamis vádaknak volt kitéve. Allah buzdítást ad számukra. Tágabb értelemben mindenki ebből meríthet buzdítást, akit az Igazság Ügyéért folytatott harcában elnyomnak.

[9] Three methods of Prayer and Devotion are mentioned: 1. to remember and celebrate the holy name of Allah always; 2. to spend a part of the night in humble prostration; and 3. to glorify Him in the long hours of a weary night of waiting and watching.[9] Az áhítat és odaadó ima három módját említi: 1. Allah nevének folytonos említése. 2. Az éj egy részének imával, ájtatossággal töltése. 3. Az Úr dicsérete az éj hosszában.

[10] They: the immediate reference was to the Pagan Quraish: the general reference is to the Unbelievers of all ages.[10] Ezek: Itt utalás a Pogány Quraishre, de általánosságban minden kor és hely hitetlenjeire érthető.

[11] Allah has not only created men, but “made their joints strong”, i.e., given them the power and strength to withstand the temptations of Evil and stand firmly in the Path of Right,[11] Allah nem csak megteremtette az embert, hanem „megerősítette tartását”, erőt adott neki, amivel ellenállhat a gonosznak, kísértésnek, csábításnak azért, hogy az Egyenes Ösvényen tudjon maradni.