092. Al-Lail – الليل


     
92. Surah
AL-LAIL
THE NIGHT
ÉJ
          
Introduction to Surah AL-LAIL (THE NIGHT) with Sayyid Abul Ala Maududi- Tafhim al-Qur'an - The Meaning of the Qur'an
     


Name

The Surah takes its name from the word wal-lail with which it opens.

Period of Revelation

Its subject matter so closely resembles that of Surah Ash-Shams that each Surah seems to be an explanation of the other. It is one and the same thing which has been explained in Surah Ash-Shams in one way and in this Surah in another. This indicates that both these Surahs were sent down in about the same period.


     
Bevezetés az AL-LAIL (ÉJ) szúrához Sayyid Abul Ala Maududi - Tafhim al-Qur'an - A Korán Jelentése című munkája nyomán
     


Elnevezés

A Szúra a wal-lail, az éj, nyitással indul, ebből eredt a cím.

A kinyilatkoztatás ideje

Témája az Ash-Shamsz (Nap) Szúrával hasonlatos, mintha a két Szúra egymás magyarázatát adná. Az Ash-Shamsz az itteni gondolatokat világítja meg, ez pedig az ottaniakat, mint ahogy a nappal követi az éjt és fordítva. A két Szúra egy alkalommal született.     

Surah 92
AL-LAIL

92. szura
AL-LAIL

THE NIGHTÉJ
Total Verses: 21Összes vers: 21
Revealed in: MeccaKinyilatkoztatva: Mekka
     


بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(1 : 1)

In the name of God, Most Gracious, Most Merciful

A Mindenható és Könyörületes Allah nevében

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ
(92 : 1)
1. By the Night as it conceals (the light) [1];


1. Az Éjre, mikor elfed (a világosságtól) [1],

وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ
(92 : 2)
2. By the Day as it appears in glory;


2. A Napra, mikor dicsőségben ragyog,

وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ
(92 : 3)
3. By (the mystery of) the creation of male and female [2];-


3. A férfi és nő teremtésének (rejtelmére) [2]!

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ
(92 : 4)
4. Verily, (the ends) ye strive for are diverse.


4. Bizony törekvésetek különféle.

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ
(92 : 5)
5. So he who gives (in charity) and fears ((Allah)),


5. De ki adakozik és őrizkedik,

وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ
(92 : 6)
6. And (in all sincerity) testifies to the best [3],-


6. (Őszintén) a legszebbre tesz hitet [3],

فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ
(92 : 7)
7. We will indeed make smooth for him the path to Bliss.


7. Hát Mi megkönnyítjük útját az Üdvözüléshez.

وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ
(92 : 8)
8. But he who is a greedy miser and thinks himself self-sufficient,


8. De ki fösvény és önelégült,

وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ
(92 : 9)
9. And gives the lie to the best [4],-


9. És a hazug szónak ad érvényt [4],

فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ
(92 : 10)
10. We will indeed make smooth for him the path to Misery;


10. Hát Mi megkönnyítjük útját a Gyötrelembe,

وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ
(92 : 11)
11. Nor will his wealth profit him when he falls headlong (into the Pit).


11. Nem segít rajta vagyona, mikor belevetik (a Pokolba).

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ
(92 : 12)
12. Verily We take upon Ourselves to guide [5],


12. Mert Rajtunk áll az Útmutatás [5],

وَإِنَّ لَنَا لَلْءَاخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ
(92 : 13)
13. And verily unto Us (belong) the End and the Beginning.


13. És bizony, Hozzánk (vezet) a Vég és a Kezdet.

فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًۭا تَلَظَّىٰ
(92 : 14)
14. Therefore do I warn you of a Fire blazing fiercely;


14. Hát figyelmeztetlek titeket a lobogó tűzre,

لَا يَصْلَىٰهَآ إِلَّا ٱلْأَشْقَى
(92 : 15)
15. None shall reach it but those most unfortunate ones [6]
15. Hova nem érkezik más, csak a leggyarlóbb [6],

ٱلَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ
(92 : 16)
16. Who give the lie to Truth and turn their backs.


16. Ki hazug és hátat fordít.

وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى
(92 : 17)
17. But those most devoted to Allah shall be removed far from it,-


17. De Allah a legőrizkedőbbeket ettől távol tartja,

ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُۥ يَتَزَكَّىٰ
(92 : 18)
18. Those who spend their wealth for increase in self-purification [7],


18. Ki vagyonát azért adja, hogy magát megtisztítsa [7],

وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُۥ مِن نِّعْمَةٍۢ تُجْزَىٰٓ
(92 : 19)
19. And have in their minds no favour from anyone for which a reward is expected in return [8],


19. És nem mások szívessége az, minek viszonozására számít [8],

إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ
(92 : 20)
20. But only the desire to seek for the Countenance of their Lord Most High;


20. Csak Magasságos Ura Színe elé vágyik,

وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ
(92 : 21)
21. And soon will they attain (complete) satisfaction.


21. Nemsoká beteljesedik megelégedettsége.


     
Footnotes
Lábjegyzet
     
[1] The evidence of three things in invoked, viz., Night, Day, and Sex, and the conclusion is stated in verse 4, that men’s aims are diverse. But similarly there are contrasts in nature. What contrast can be greater than between Night and Day? When the Night spreads her veil, the sun’s light is hidden, but not lost. The sun is in his place all the time, and will come forth in all his glory again in his own good time. Cf. 91:3, 4.[1] Három dolgot szólít meg: Nappalt, Éjt és a Szexuális együttlétet férfi, nő között. A következmény pedig a 4-ik versben áll fel: az embereket különféle cél vezérli és mindenki igyekszik azt megvalósítani. Mindezt elfedi a lehető legnagyobb kontraszt, a Nappal és az Éj. Mikor az Éj kiterjeszti leplét, a Nap világossága rejtve marad, de nem vész el. A Nap a helyén marad és nemsoká teljes dicsőségében ragyog fel újra. Lásd 91:3-4.

[2] Love in its noblest sense is the type of heavenly love and the highest good; in its debasement it leads to the lowest sins and the worst crimes. Here, then, striving is necessary for the highest good.[2] A szeretet legmagasabb és legtisztább formája az Égi szeretet, ami önzetlen és csak a jó motiválja. Ennek lealacsonyítása bűnhöz és gyarló gaztettekhez vezet. Nem kerülhető el az igyekezet a jó felé.

[3] The good are distinguished here by three signs: 1. large-hearted sacrifices for Allah and men: 2. fear of Allah, which shows itself in righteous conduct for Taqwa, (see 2:2) includes just action as well as a mental state: and 3. truth and sincerity in recognising and supporting all that is morally beautiful, for Husn is the good as well as the beautiful.[3] A jó három jellegzetességét sorolja fel: 1. Teljes szívből jövő áldozat Allah és ember számára. 2. Őrizkedés Taqwa (lásd 2:2). Igazságos tetteket foglal magában, melyek mentálisan is helyes Igazságérzeten alapulnak. 3. A legszebb (Huszn) felismerése. Az Igazság és odaadás csak akkor ér célba, ha az a legszebb célt szolgálja. (Nem a jogot, hanem a valós igazságot kell szolgálni).

[4] The evil are distinguished here by three signs:
1. selfish greed and denial of other people’s rights;
2. arrogance and self-sufficiency (96:7); and
3. Knowingly dishonoring Truth out of spite, or seeing ugliness where there is beauty.[4] A gonosz három ismérvét sorolja fel:
1. Önző fösvénység, mások jogainak lábbal taposása.
2. Arrogancia, önelégültség (96:7).
3. Az Igazság tudatos megbecstelenítése, tagadása. Ellentétes értékrend. Azt látja szépnek, ami csúnya és ennek megfelelően cselekszik.


[5] To man He has given the five senses of perception, with mental and spiritual faculties for coordinating his physical perceptions and leading him higher and higher in thought and feeling. He has besides sent inspired men as prophets for further teaching and guidance.[5] Allah az embernek öt érzékszervet adott, melyeket mentális, spirituális tulajdonságokkal, felfogóképességgel is gazdagított azért, hogy egyre magasabb szintekre vezethesse őt gondolataiban és érzéseiben. Mindezek mellett Prófétákat küldött, kiknek Ő inspirálta szavait, tanításait. Kell ennél több Útravaló?

[6] The Fire of Punishment will not reach any except those who have deliberately sinned against their conscience and rejected Allah’s Truth. The term used for them is “Ashqa” (superlative degree). Cf. 87:11. The corresponding idea in Christian theology is expressed in the following sentence. “All manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men: but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men” (Matthew 12:31).[6] A Pokol Büntetése azokhoz ér el, akik a legelvetemültebbek Allah Igazságának elutasításában. Szabad elhatározásból, saját lelkiismeretük parancsolása ellenére követik el a bűnt. Az ő jelzőjük az „Ashqa”, azaz leggyarlóbb. Lásd 87:11. Az idevágó Keresztény tanítás szerint: „Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek.” (Máté 12:31).

[7] Wealth (understood both literally and metaphorically) is not for selfish enjoyment or idle show. It is held on trust. It may be a trial in itself, from which a man who emerges successfully is a man all the purer in his life; and even if he was a good man before, his proper use of his wealth increases his position and dignity in the moral and spiritual world.[7] A vagyon (szó szerinti és átvitt értelemben) nem önző célok, szenvedélyek kielégítésére szolgál. Ez bizományban van az embernél, tehát letét, nem az övé. A vagyon a próbatétel eszköze, mellyel az ember előtt lehetőség áll, hogy megtisztítsa önmagát és egy magasabb szintű, még tisztább életet éljen. Még akkor is, ha alapjában jóravaló emberről van szó, ha vagyonát megfelelő célokra használja, akkor a morális és spirituális világban betöltött méltósága megnő.

[8] The good man does not give in charity or do his good deeds with the motive that he is returning someone else’s favour and compensating and rewarding someone for some service done to him or expecting some reward in return for his own good deed: the sole motive in his mind is that he desires the Countenance or Good Pleasure of Allah Most High.[8] A jóravaló ember nem azért jótékonykodik, hogy valakitől cserébe szívességet várjon, vagy ezzel tudja le azt a szívességet, melyet mások tettek neki. Nem várhat el semmit szolgálatai, adományai fejében. Az egyedüli motivációja Allah Megelégedésének keresése kell, hogy legyen.