097. Al-Qadr – القدر


     
97. Surah
AL-QADR
FATE
ELRENDELÉS
          
Introduction to Surah AL-QADR (FATE) with Sayyid Abul Ala Maududi- Tafhim al-Qur'an - The Meaning of the Qur'an
     


Name

The Surah has been so designated after the word al-qadr in the very first verse.

Period of Revelation

Al Mawardi says that according to the majority of scholars it is a Makki revelation, and the same view has Imam Suyuti expressed in Al-Itqan. Ibn Mardayah has cited Ibn Abbas, lbn Az Zubair and Hadrat Aishah as saying that this Surah was revealed at Makkah. A study of the contents also shows that it should have been revealed at Makkah as we shall explain below.

Theme and Subject Matter

Its theme is to acquaint man with the value, worth and importance of the Quran. Its being placed just after Surah Al-Alaq in the arrangement of the Quran by itself explains that the Holy Book, the revelation of which began with the first five verses of Surah Al-Alaq was sent down in a destiny making night. It is a glorious Book and its revelation for mankind is full of blessings.

At the outset, Allah says: “We have sent it down.” That is, it is not a composition of Muhammad (upon whom be Allah’s peace and blessing) himself, but We Ourself have revealed it.

Then, it is said that “We sent it down in the Night of Destiny.” Night of Destiny lies two meanings and both are implied here. First, that it is the night during which destinies are decided; or, in other words, it is not an ordinary night like the other nights, but a night in which destinies are made or marred. The revelation of this Book in this night is not merely the revelation of a book but an event which will change the destiny of not only the Quraish, or of Arabia, but of, the entire world. The same thing has been said in Surah Ad-Dukhan for which please see Introduction to that Surah. The other meaning is that this is, a night of unique honor, dignity and glory; so much so that it is better than a thousand months. Thus, the disbelievers of Makkah have been warned, as if to say: “You on account of your ignorance regard this Book, which Muhammad (upon whom be Allah’s peace and blessings) has presented, as a calamity for yourselves and complain that a disaster has befallen you, whereas the night in which it was decreed to be sent down was such a blessed night that a task was accomplished in it for the well being of mankind, which had never been accomplished even during a thousand months of history. This also has been said in verse 3 of Ad-Dukhan in another way, which we have explained in the introduction to that Surah.

In conclusion, it has been stated that in this night the angels and Gabriel descend with every decree (which in verse 4 of Surah Ad- Dukhan has been described as amr-hakim: wise decree) by the leave of their Lord, and it is all peace from evening till morning.


     
Bevezetés az AL-QADR (ELRENDELÉS) szúrához Sayyid Abul Ala Maududi - Tafhim al-Qur'an - A Korán Jelentése című munkája nyomán
     


Elnevezés

Az első versben szereplő al-qadr adja a címet.

A kinyilatkoztatás ideje

Al Mardawi állítása szerint a hittudósok többsége Mekkai kinyilatkoztatásnak tartja, és ezt támogatja imám Suyuti az Al-Itqan c. művében. Ibn Mardayah idézte Ibn Abbast, Ibn Zubairt és Aishát, akik szintén Mekkai Szúrának tartják. A mondanivaló is ezt igazolja.

Mondanivaló

A téma az ember megismertetése a Korán értékével és jelentőségével. Közvetlenül az 96. Al-Alaq (Alvadék) Szúra után következik a Korán szerkezetében, ami jelzi, hogy a Korán legelső versei, melyek az Al-Alaqban hangzanak el, az elrendelés éjszakáján születtek meg, ami ennek a Szúrának áll a hátterében.

Allah így szól: „Mi ezt leküldtük.” Tehát Mi, azt jelenti, hogy nem Mohammed (béke reá) „szerzeménye”, hanem Mi Magunk nyilatkoztattuk azt ki. Majd így folytatja: „Mi ezt leküldtük az Elrendelés Éjszakáján.” Az Elrendelés Éjszakája mögött két jelentés áll. Az első, hogy ez az éjszaka, amikor eldől a sors, tehát nem egy szokványos éjszaka, mint akármely más. A Könyv kinyilatkoztatása nem egy hétköznapi kinyilatkoztatás, hanem egy sors elrendelése, ami kihat Quraish, Arábia, de az egész világ menetére is. Ugyanezt olvashattuk az 44. Ad-Dukhan (Füst) Szúrában is, mellyel kapcsolatban annak bevezetőjében adunk felvilágosítást. A másik jelentése, egy éjszaka, ami különös megbecsülést hordoz. Dicsőséget és malasztot. Ezért jobb, mint ezer hónap. Ezzel a Mekkai hitetlenek figyelmeztetést kaptak: „Ezt a Könyvet, amit Mohammed (béke reá) hirdet, a tudatlanságotok miatt sorscsapásnak értékelitek és panaszkodtok, hogy katasztrófa sújtott le rátok. Holott az éj, amin kinyilatkoztatott egy dicső, becses éj volt, ami az emberiség számára hozott olyan megváltást, felvirágzást, amit ezer más hónap sem hozhat.” Ezt az 44. Ad-Dukhan (Füst) 3. verse megismétli egy más módon, aminek magyarázatát ott adjuk.

Következésképpen az Angyalok, Gábriel ezen az éjszakán szállnak alá, hogy magukkal hozzák az elrendeléseket (melyet az Ad-Dukhan (Füst) 4. versében amr-hakim, azaz bölcs elrendelések kifejezéssel illet), az Uruk engedélyével az est kezdetétől a hajnal beálltáig.     

Surah 97
AL-QADR

97. szura
AL-QADR

FATEELRENDELÉS
Total Verses: 5 Összes vers: 5
Revealed in: MeccaKinyilatkoztatva: Mekka
     


بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(1 : 1)

In the name of God, Most Gracious, Most Merciful

A Mindenható és Könyörületes Allah nevében

بِّسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ
(97 : 1)
1. We have indeed revealed this (Message) in the Night of Power [1]:


1. Mi ezt (az Üzenetet) az Elrendelés Éjjelén nyilvánítottuk ki [1].

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ
(97 : 2)
2. And what will explain to thee what the night of power is?


2. Mi ért el hozzád, mi az Elrendelés Éjjele?

لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌۭ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍۢ
(97 : 3)
3. The Night of Power is better than a thousand months [2].


3. Az Elrendelés Éjjele jobb, mint ezer hónap [2].

تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍۢ
(97 : 4)
4. Therein come down the angels and the Spirit by Allah’s permission, on every errand [3];


4. Az Angyalok és a Lélek, Allah engedelmével lebocsátanak mindenféle dolgot [3],

سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ
(97 : 5)
5. Peace!…This until the rise of morn [4]!


5. Békesség! Egészen hajnalhasadtáig [4]!


     
Footnotes
Lábjegyzet
     
[1] Cf. 44:3. The 23rd, 25th or 27th night of Ramadan, as well as other nights, have been suggested as the Night of Power. It is best to take this in conjunction with verse 3 below, which says that the Night of Power is better than a thousand Months. It transcends Time: for it is Allah’s Power dispelling the Darkness of Ignorance, by his Revelation, in every kind of affair[1] Lásd 44:3. Ez Ramadán havának 23-ik, 25-ik, vagy 27-ik napjának Éjjele, de ennek Legjobb Tudója Allah, mert ennek misztériuma Nála van. Innen kapcsolódunk a 3-ik vershez, melyben az Elrendelés Éjszakáját jobbnak ítéli, mint ezer hónapot. Itt az időhatárok más megítélésbe kerülnek. Ez az Idő, az Egy Éjjel, ami az Elrendelésé, itt arra szolgál, hogy eloszlassa a Tudatlanság általi Sötétséget a kinyilatkoztatásokkal, melyek minden dolgot megvilágítanak.

[2] “A thousand” must be taken in an indefinite sense; as denoting a very long period of time. Cf. 32:4-5, and 70:4.[2] „Ezer” nem határozott értelemben, szó szerint értendő, hanem egy hosszú időtartamra utal. Lásd 32:4-5 és 70:4.

[3] The Spirit: usually understood to be the angel Gabriel.[3] Lélek: Általában Gábriel Arkangyalra utal a Koránban.

[4] When the Night of spiritual darkness is dissipated by the glory of Allah, a wonderful Peace and a sense of Security arise in the soul. And this lasts on until this life closes, and the glorious Day of the new world dawns, when everything will be on a different plane, and the chequered nights and days of this world will be even less than a dream.[4] Amikor a Spirituális Sötétség Éjjele szertefoszlik, felragyog Allah Dicsősége és csodálatos Béke, Nyugalom tölti el a lelket. Ez egészen addig tart, amíg ez az élet lezárul és az Új Élet Hajnala be nem köszönt, ami már egy más térben következik be. Onnan visszatekintve az evilági éjek és nappalok váltakozása, múló álomnak fog tűnni.