091. Ash-Shams – الشمس


     
91. Surah
ASH-SHAMS
THE SUN
NAP
          
Introduction to Surah ASH-SHAMS (THE SUN) with Sayyid Abul Ala Maududi- Tafhim al-Qur'an - The Meaning of the Qur'an
     


Name

The Surah has been so designated after the word ash-shams with which it opens.

Period of Revelation

The subject matter and the style show that this Surah too was revealed in the earliest period at Makkah at a stage when opposition to the Holy Prophet (upon whom be Allah’s peace) had grown very strong and intense.


     
Bevezetés az ASH-SHAMS (NAP) szúrához Sayyid Abul Ala Maududi - Tafhim al-Qur'an - A Korán Jelentése című munkája nyomán
     


Elnevezés

A Szúra elnevezését az ash-shamsz nyitószó adja.

A kinyilatkoztatás ideje

A tárgy és stílus korai Mekkai Szúrára utal. A Prófétát (béke reá) ellenzők tábora ekkorra ért a nyílt és intenzív szembenállás korszakába.     

Surah 91
ASH-SHAMS

91. szura
ASH-SHAMS

THE SUNNAP
Total Verses: 15Összes vers: 15
Revealed in: MeccaKinyilatkoztatva: Mekka
     


بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(1 : 1)

In the name of God, Most Gracious, Most Merciful

A Mindenható és Könyörületes Allah nevében

وَٱلشَّمْسِ وَضُحَىٰهَا
(91 : 1)
1. By the Sun and his (glorious) splendour [1];


1. A Napra és annak ragyogására [1],

وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا
(91 : 2)
2. By the Moon as she follows him [2];


2. A Holdra, és ahogy azt követi [2],

وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا
(91 : 3)
3. By the Day as it shows up (the Sun’s) glory [3];


3. A Nappalra, mikor előhívja (a Nap) dicsőségét [3],

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا
(91 : 4)
4. By the Night as it conceals it;


4. Az Éjre, mi szertefoszlatja azt,

وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا
(91 : 5)
5. By the Firmament and its (wonderful) structure [4];


5. Az Égboltra és felépítményére [4],

وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا
(91 : 6)
6. By the Earth and its (wide) expanse:


6. A Földre és kiterjeszkedésére,

وَنَفْسٍۢ وَمَا سَوَّىٰهَا
(91 : 7)
7. By the Soul, and the proportion and order given to it [5];


7. A Lélekre és annak elrendezésére [5],

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا
(91 : 8)
8. And its enlightenment as to its wrong and its right;-


8. Megvilágosodására, hogy mi gyarló és mi erény,

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا
(91 : 9)
9. Truly he succeeds that purifies it,


9. Boldogul, ki tisztítja,

وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا
(91 : 10)
10. And he fails that corrupts it [6]!


10. Csalódik, ki megrontja [6]!

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَىٰهَآ
(91 : 11)
11. The Thamud (people) rejected (their prophet) through their inordinate wrong-doing,


11. Thamud (népe) meghazudtolta a (Prófétákat) zsarnokságával,

إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشْقَىٰهَا
(91 : 12)
12. Behold, the most wicked man among them was deputed (for impiety) [7].


12. Leghitványabb alakjukat küldték (véghez vinni a bűnt) [7].

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَٰهَا
(91 : 13)
13. But the Messenger of Allah said to them: “It is a She-camel of Allah. And (bar her not from) having her drink!”


13. Így szólt hozzájuk Allah Prófétája: „Ez Allah tevetehene, (ne akadályozzátok) az ivásban!”

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمْ فَسَوَّىٰهَا
(91 : 14)
14. Then they rejected him (as a false prophet), and they hamstrung her. So their Lord, on account of their crime, obliterated their traces and made them equal (in destruction, high and low) [8]!


14. Meghazudtolták (a Prófétát) és lebénították (a tevetehenet). Uruk elsöpörte nyomaikat bűneik által és nem tett kivételt közöttük [8].

وَلَا يَخَافُ عُقْبَٰهَا
(91 : 15)
15. And for Him is no fear of its consequences.


15. És Ő nem félt annak beteljesítésétől.


     
Footnotes
Lábjegyzet
     
[1] Six types are taken in three pairs, from Allah’s mighty works in nature, as tokens or evidence of Allah’s providence and the contrasts in His sublime creation, which yet conduce to cosmic harmony (verses 1-6). Then (verses 7-8) the soul of man, with internal order and proportion in its capacities and faculties, as made by Allah, is appealed to as having been endowed with the power of discriminating between right and wrong. Then the conclusion is stated in verses 9-10, that man’s success or failure, prosperity or bankruptcy, would depend upon his keeping that soul pure or his corrupting it.[1] Allah fenséges alkotásából hatot találunk itt három párba állítva, melyek az Ő gondoskodását bizonyítják, és a létrehozzák a kozmosz harmóniáját (1-6 versek). Majd (7-8 versek) az emberi lélek mutatkozik be és annak képessége, hogy meg tudja különböztetni a jót a rossztól. A következtetés a 9-10. versekben hangzik el, mely szerint a lélek csak akkor működik jól sikerekben, vagy balsorsban, jólétben és válságban, ha tisztán tartásáról gondoskodnak.

[2] The first pair is the glorious sun, the source of our light and physical life, and the moon which follows or acts as second to the sun for illuminating our world. The moon, when she is in the sky with the sun, is pale and inconspicuous; in the sun’s absence she shines with reflected light and may metaphorically be called the sun’s vicegerent. So with Revelation and the great Prophets who brought it; and the minor Teachers who derive their light reflected, or perhaps doubly reflected, from the original source.[2] Az első pár a Nap és az azt alázattal követő Hold, mint másodhegedűs. Amikor a Nap és Hold együtt vannak az égen, a Hold halvány, alig mutatja magát. Fénye csak a nap távollétében erősödik fel ragyogássá, de az nem a saját fénye, hanem a Napé, ami rajta tükröződik vissza. Metaforikus alapon a Hold a Nap éjjeli helytartója. Így van ez a nagy Prófétákkal, akik tanításait kisebbek viszik tovább, de arra az esetre is áll a metafora, ha a Kinyilatkoztatások forrását tekintjük Napnak és minden további ennek fényéből árad tovább.

[3] The Day reveals the sun’s glory and the Night conceals it from our sight. So there may be contrasts in our subjective reception of divine light, but it is there, working all the time, and must reappear in its own good time.[3] A Nappal előhívja a Nap dicső fényét, az Éjjel pedig eloszlatja azt. Az Isteni világosság mindig jelen van, hol jön, hol szertefoszlik, de tudatunkban állandósítani kell létét.

[4] The next contrasted pair is the wonderful firmament on high, and the earth below our feet, stretching away to our wide horizons. The sky gives us rain, and the earth gives us food. Yet both work together; for the rain is moisture sucked up from the earth, and the food cannot grow without the heat and warmth of the sun.[4] Következik az Égbolt fejünk felett és a Föld talpunk alatt, szélesre tárva a horizontot. Az Égből eső jön, melyből a Földön élet bújuk elő, abból pedig az ember számára gondviselés, étel származik. Együtt dolgozik a kettő, hiszen a párát a Földből szívja fel a légtér, onnan pedig eső formájában kerül vissza. Az Égből jön a hő, a Nap éltető melege is.

[5] Allah makes the soul, and gives it order, proportion, and relative perfection, in order to adapt it for the particular circumstances in which it has to live its life. Cf. 32:9. See also 2:117. He breathes into it an understanding of what is sin, impiety, wrong-doing and what is piety and right conduct, in the special circumstances in which it may be placed. This is the most precious gift of all to man, the faculty of distinguishing between right and wrong.[5] Allah teremti a lelket, alkotja meg annak összetételét, relatív tökéletességét és ruházza fel képességekkel azért, hogy adaptálódni tudjon az élet körülményeihez. Lásd: 39:2 és 2:117. Allah lehel bele, hogy megértse mi a bűn és mi a jó. A Jó és Rossz megkülönböztetésének képessége, pedig a legnagyobb adomány, amit ember kaphat.

[6] This is the core of the Sura, and it is illustrated by a reference to the story of the Thamud in the following verses.[6] A lélek tisztántartásával, ill. megrontásával érkeztünk el a Szúra mondanivalójához. Az ezt követő Thamud illusztráció is ezt a gondolatot erősíti.

[7] The prophet Salih was given a certain she-camel as a Sign, a test case, “This she-camel of Allah is Sign unto you: so leave her to graze in Allah’s earth and let her come to no harm, or ye shall be seized with a grievous punishment” (7:73). But they plotted to kill her and sent the most wicked man among them to dare and do that deed of impiety. It was probably when she came to drink at the stream that she was hamstrung and killed. See 26:155, and 54:27.[7] Szalih Próféta egy tevetehenet bízott rájuk Allah szimbólumaként, hogy próbára tegye őket. „Ez Allah tevetehene, bizonyság nektek. Hagyjátok azt (szabadon) legelni a Földön, ne ártsatok neki, különben Allah fájdalmas szenvedéssel sújt le rátok” (7:73). De ők összeesküdtek és leghitványabb emberüket elküldték, hogy lebénítsa és elpusztítsa az állatot. Akkor történhetett, amikor az inni ment az itatóhoz. Lásd 26:155 és 54:27.

[8] The man who was deputed to do the impious deed of hamstringing the she-camel had of course the sympathy and cooperation of the whole people. Only he was more daring than the rest.[8] Az, aki a leghitványabb emberük volt és véghezvitte a bűnt, társai megbecsülését élvezte. De társai nem voltak jobbak nála, ezért őket is elérte végzetük.