103. Al-Asr – العصر


     
103. Surah
AL-ASR
THE DECLINING DAY
ALKONY
          
Introduction to Surah AL-ASR (THE DECLINING DAY) with Sayyid Abul Ala Maududi- Tafhim al-Qur'an - The Meaning of the Qur'an
     


Name

The Surah takes its name from the word al-`asr occurring in the first verse.

Period of Revelation

Although Mujahid, Qatadah and Muqatil regard it as a Madani Surah, yet a great majority of the commentators opine that it is Makki; its subject matter also testifies that it must have been sent down in the earliest stage at Makkah, when the message of Islam was being presented in brief but highly impressive sentences so that the listeners who heard them once could not forget them even if they wanted to, for they were automatically committed to memory.

Theme and Subject Matter

This Surah is a matchless specimen of comprehensiveness and brevity. A whole world of meaning has been compressed into its few brief words, which is too vast in content to be fully expressed even in a book. In it, in a clear and plain way it has been stated what is the way to true success for man and what is the way to ruin and destruction for him. Imam Shafi has very rightly said that if the people only considered this Surah well, it alone would suffice them for their guidance. How important this Surah was in the sight of the Companions can be judged from the tradition cited from Hadrat Abdullah bin Hisn ad-Darimi Abu Madinah, according to which whenever any two of them met they would not part company until they had recited Surah Al-Asr to each other. (Tabarani)


     
Bevezetés az AL-ASR (ALKONY) szúrához Sayyid Abul Ala Maududi - Tafhim al-Qur'an - A Korán Jelentése című munkája nyomán
     


Elnevezés

Az első verssorban található az Al-Aszr (Alkony).

A Kinyilatkoztatás ideje

Mudzsahid, Qatada és Muqatil szerint Medinai Szúra, de a kommentátorok túlnyomó többsége Mekkainak eredezteti. A téma és azt sugallja, hogy korai Mekkai Szúráról van szó, melyre jellemző a kinyilatkoztatások tömör és lenyűgözően kifejező jellege. Aki egyszer hallotta azokat anyanyelvén, biztosan meg tudta jegyezni, mert valami automatizmus utat vág e verseknek az emberi értelembe.

Mondanivaló

Ez a Szúra páratlanul átfogó és tömör. Egy világraszóló jelentést présel össze pár szóba, miknek értelmezéséhez könyvek kellenek. Milyen utat kell választani az embernek a sikerhez és melyik vezet a pusztuláshoz. Imam Shafi helyesen azt állítja, hogy ha az emberek csak ezt az egy Szúrát komolyan megfontolnák, és cselekedeteiket eszerint motiválnák, akkor elég lenne számukra Útmutatásnak. Abdullah bin Husn ad-Darimi Abu Madinah Hadisza jól mutatja, hogy milyen fontos szerepet játszott ez a Szúra a követők életében. Azt közli, ha találkoztak, sohasem váltak el egymástól anélkül, hogy ne recitálták volna az Al-Asr Szúrát (Tabarani).     

Surah 103
AL-ASR

103. szura
AL-ASR

THE DECLINING DAYALKONY
Total Verses: 3Összes vers: 3
Revealed in: MeccaKinyilatkoztatva: Mekka
     


بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(1 : 1)

In the name of God, Most Gracious, Most Merciful

A Mindenható és Könyörületes Allah nevében

وَٱلْعَصْرِ
(103 : 1)
1. By (the Token of) Time (through the ages) [1],


1. A Korokra [1]!

إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ
(103 : 2)
2. Verily Man is in loss [2],


2. Mert bizony, az ember a vesztes [2],

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ
(103 : 3)
3. Except such as have Faith, and do righteous deeds, and (join together) in the mutual teaching of Truth, and of Patience and Constancy [3].


3. Kivéve azok, kik hisznek, jókat cselekszenek. Összehozza őket az Igazság és összehozza őket az állhatatosság [3].


     
Footnotes
Lábjegyzet
     
[1] Al-Asr may mean:
1. Time through the Ages, or long periods, in which case it comes near to the abstract idea of Time, Dahr;
2. or the late afternoon, from which the Asr canonical prayer takes its name (see 2:238). An appeal is made to Time as one of the creations of Allah, of which everyone knows something but of which no one can fully explain the exact significance. Time searches out and destroys everything material. No one in secular literature has expressed the tyranny of “never-resting Time” better than Shakespeare in his Sonnets. For example, see Sonnets 5 (“never-resting Time”), 12 (“Nothing against Time’s scythe can make defence”), and 64 (“When I have seen by Time’s fell hand defaced The rich proud cost of outworn buried age”). If we merely run a race against Time, we shall lose. It is the spiritual part of us that conquers Time. See verse 3 below.[1] „Al-Aszr” jelentése:
1. Korok, hosszú korszakok, ami az Idő absztrakt értelmére utal, másik kifejezéssel „Dahr”.
2. Késő délután, amikor előírt imánkat gyakoroljuk. Lásd 2:238. Szólítás hangzik fel Allah teremtményeinek egyikéhez, az Időhöz, amiről mindenki tud egy keveset, de senki sem tudja meghatározni annak egészét. Az Idő elpusztít mindent, ami anyagi és túlélővé válik. Senki se írta le jobban az idő zsarnoki természetét Shakespeare-nél. Szonettjeiben így ír: (5) „meg nem álló idő.” (12) „útja a romboló időn visz át.” (64) „látván az idő, zord kéz, hogy töröl, s temet múlt kort s dús-büszke díszt, mely élt.” Ha az idő ellenében versenyzünk, veszteni fogunk. Csak spirituális lényünk veheti fel vele a küzdelmet és nyerhet. Lásd 3-ik vers lejjebb.


[2] If life be considered under the metaphor of a business bargain, man, by merely attending to his material gains, will lose. It will only show profit if he has Faith, leads a good life, and contributes to social welfare by directing and encouraging other people on the Path of Truth and Constancy.[2] Ha az élet csupán az üzlet, alku és az ember anyagi lényét érintő folyamatoknak rendelődik alá, akkor az eredmény egyértelműen veszteség. Csak akkor van esély a győzelemre, ha az embernek van Hite, jóravaló életet vezet, jótékonykodik, segít másokon, embereket az Igazság irányába terel és állhatatos.

[3] Faith is his armour, which wards off the wounds of the material world; and his righteous life is his positive contribution to spiritual ascent.[3] A Hit egy páncél, mely nem engedi, hogy a hívőn az anyagi világ sebet ejtsen. Út a helyes irányba, a boldogulás és a spirituális felemelkedés felé.