Annexes

ANNEXES:

 1. The Qur’an – How it was revealed and compiled (Introduction) by Dr, Mohammad Shafi
 2. Islamic Finance (2. Surah Al-Baqara, Cow) by A. R. Mihalffy
 3. Religions and their Institutional Organizations (3. Surah Al Imran, Family of Imran) by A. R. Mihalffy
 4. Crucifixion or Cruci-fiction? (4. Surah Al-Nisa, The Women) by Ahmed Deedat
 5. Halal Haram prescriptions (5. Surah Al-Maeda, The Table) by A. R. Mihalffy
 6. Tawra and Injil (6. Surah Al-Anaam, Cattle) by Yusuf Ali
 7. Egyptian chronology and Israel (7. Surah Al-Araf, The Heights) by Yusuf Ali
 8. Principles and Rules of jihad (9. Surah At-Tawba, Repentance) by Dr. Rashid Ahmad
 9. Ghazali on Jihad Al-Nafs, Fighting the Ego (12. Surah Yusuf, Joseph) by Ghazali
 10. Dhu al Qarnayn (18. Surah Al-Kahf, The Cave) by Yusuf Ali
 11. Islamic eschatology (19. Surah Maryam, Mary) by Imran Hossein
 12. Big Bung Theory (21. Surah Al-Anbiya, The Prophets) by Stewen W. Hawking and others
 13. Thamud Inscriptions (26. Surah Ash-Shuara, The Poets) by Yusuf Ali
 14. First Contact of Islam with World Movenemts (30. Surah Ar-Room, The Byzantines) by Yusuf Ali
 15. Ancient Forms of Pagan Worship (71. Surah Nooh, Noah) by Yusuf Ali.
 16. Will Earth Survive When the Sun Becomes a Red Giant? (81. Surah At-Takwir, The Overthowing) by Matt Williams

FÜGGELÉKEK:

 1. A Korán – kinyilatkoztatása és szerkezete (Bevezetés) Szerző: Dr. Mohammad Shafi
 2. Iszlám finanszírozás (2. Szúra, Al Baqara, Tehén) Szerző: A. R. Mihálffy
 3. Vallások és létesítményesített szervezeteik (3. Szúra Al Imran, Imrán Nemzetsége) Szerző: A. R. Mihálffy
 4. Keresztre feszítés fikció, vagy valóság? (4. Szúra Al-Nisa, Asszonyok). Szerző: Ahmed Deedat
 5. Halal Haram előírások (5. Szúra Al-Maeda, Asztal). Szerző: A. R. Mihálffy
 6. Ó és Újszövetség (6. Szúra, Jószág) Szerző: Yusuf Ali
 7. Egyiptomi kronológia és Izrael (7. Szúra Al-Araf, Magaslatok). Szerző: Yusuf Ali
 8. A Dzsihád elvei és szabályai (9. Szúra At.Tawba, Bűnbocsánat) Szerző: Dr. Rashid Ahmad.
 9. Ghazali a lélek dzsihádjáról, Az Ego leküzdéséről (12. Szúra, Yusuf, József) Szerző: Ghazali
 10. Dhu al Qarnayn (18. Szúra, Al-Kahf, Barlang) Szerző: Yusuf Ali
 11. Iszlám eszkatológia (19. Szúra, Maryam, Mária) Szerző: Imran Hossein
 12. Ősrobbanás Elmélet (21. Szúra, Al-Anbiya, Próféták) Szerző: Stewen W. Hawking és mások
 13. Thamud feliratok (26. Szúra, Ash-Shuara, Koltők) Szerző: Yusuf Ali
 14. Az Iszlám első kapcsolatai a Birodalmakkal (30. Szúra, Ar-Rúm, Bizánciak) Szerző: Yusuf Ali
 15. A Pogány istentisztelet ősi formái (71. Szúra, Núh, Noé) Szerző: Yusuf Ali
 16. Túléli-e a Föld, Amikor a Nap Vörös Óriássá Válik? (81. Szúra, At-Takwir, Kikerekedés) Szerző: Matt Williams