046. Al-Ahqaf – الْأَحْقَافْ


     
46. Surah
AL-AHQAF
THE DUNES
SZÉLDŰNÉK
          
Introduction to Surah AL-AHQAF (THE DUNES) with Sayyid Abul Ala Maududi- Tafhim al-Qur'an - The Meaning of the Qur'an
     


Name

It is derived from the sentence idh andhara qauma-hu bil Ahqaf-i of verse 21.

Period of Revelation

It is determined by an historical event that has been mentioned in v. 29-32. This incident of the visit of the jinn and their going back after listening to the Qur’an had occurred, according to agreed traditions of the Hadith and biographical literature, at the time when the Holy Prophet had halted at Makkah during his return journey from Ta’if to Makkah. And according to all authentic historical traditions he had gone to Ta’if three years before the Hijrah; therefore it is determined that this Surah was sent down towards the end of the 10th year or in the early part of the 11th year of the Prophethood.

Historical Background

The 10th year of the Prophethood was a year of extreme persecution and distress in the Holy prophet’s life. The Quraish and the other tribes had continued their boycott of the Bani Hashim and the Muslims for three years and the Holy Prophet and the people of his family and Companions lay besieged in Shi’b Abi Talib. The Quraish had blocked up this locality from every side so that no supplies of any kind could reach the besieged people. Only during the Hajj season they were allowed to come out and buy some articles of necessity. But even at that time whenever Abu Lahab noticed any of them approaching the market place or a trading caravan he would call out to the merchants exhorting them to announce forbidding rates of their articles for them, and would pledge that he himself would buy those articles so that they did not suffer any loss. This boycott which continued uninterrupted for three years had broken the back of the Muslims and the Bani Hashim; so much so that at times they were even forced to eat grass and the leaves of trees.

At last, when the siege was lifted this year, Abu Talib, the Holy Prophet’s uncle, who had been shielding him for ten long years, died, and hardly a month later his wife, Hadrat Khadijah, who had been a source of peace and consolation for him ever since the beginning of the call, also passed away. Because of these tragic incidents, which closely followed each other, the Holy Prophet used to refer to this year as the year of sorrow and grief.

After the death of Hadart Khadijah and Abu Talib the disbelievers of Makkah became even bolder against the Holy Prophet. They started treating him even more harshly. So much so that it became difficult for him to step out of his house. Of these days Ibn Hisham has related the incident that a Quraish scoundrel one day threw dust at him openly in the street.

At last, the Holy Prophet left for Ta’if with the intention that he should invite the Bani Thaqif to Islam, for even if they did not accept Islam, they might at least be persuaded to allow him to work for his mission peacefully. He did not have the facility of any conveyance at that time, and traveled all the way to Ta’if on foot. According to some traditions, he had gone there alone, but according to others, he was accompanied by Zaid bin Harithah. He stayed at Ta’if for a few days, and approached each of the chiefs and nobles of the Bani Thaqif and talked to him about his mission. But not only they refused to listen to him, but plainly gave him the notice that he should leave their city, for they feared that his preaching might “spoil” their younger generation.

Thus, he was compelled to leave Ta’if. When he was leaving the city, the chiefs of Thaqif set their slaves and scoundrels behind him, who went on crying at him, abusing him and petting him with stones for a long way from either side of the road till he became broken down with wounds and his shoes were filled with blood. Wearied and exhausted he took shelter in the shade of the wall of a garden outside Ta’if, and prayed:

“O God, to Thee I complain of my weakness, little resource, and lowliness before men. O Most Merciful, Thou art the Lord of the weak, and Thou art my Lord. To whom wilt Thou confide me? To one afar who will misuse me? Or to an enemy to whom Thou hast given power over me? If Thou art not angry with me I care not. Thy favor is more wide for me. I take refuge in the light of Thy countenance by which the darkness is illumined, and the things of this world and the next are rightly ordered, lest Thy anger descend upon me or Thy wrath light upon me. It is for Thee to be satisfied until Thou art well pleased. There is no power and no might save in Thee.” (Ibn Hisham: A. Guillaume’s Translation, p. 193).

Grieved and heart broken when he returned and reached near Qarn al-Manazil, he felt as though the sky was overcast by clouds. He looked up and saw Gabriel in front of him, who called out: “Allah has heard the way your people have responded. He has, therefore, sent this angel in charge of the mountains. You may command him as you please.” Then the angel of the mountains greeted him and submitted: “If you like I would overturn the mountains from either side upon these people.” The Holy Prophet replied: “No, but I expect that Allah will create from their seed those who will worship none but Allah, the One.” (Bukhari, Dhikr al Mala’ikah; Muslim: Kitab al-Maghazi; Nasa’i : Al-Bauth).

After this he went to stay for a few days at Makkah, perplexed as to how he would face the people of Makkah, who, he thought, would be still further emboldened against him after hearing what had happened at Ta’if.

It was here that one night when he was reciting the Qur’an in the Prayer, a group of the jinn happened to pass by and listened to the Qur’an, believed in it, and returned to their people to preach Islam. Thus, Allah gave His Prophet the good news that if the men were running away from his invitation, there were many of the jinn, who had become its believers, and they were spreading his message among their own kind.


     
Bevezetés az Al-Ahqaf (Széldűnék) szúrához Sayyid Abul Ala Maududi - Tafhim al-Qur'an - A Korán Jelentése című munkája nyomán
     


Elnevezés

A címre utaló szó a 21. versben hangzik el

A kinyilatkoztatás ideje

A 29-32. versekben közölt eseményről tudjuk, hogy mikor született a Szúra. Itt elhangzik, hogy Dzsinnek jönnek elő, meghallgatják a Koránt, majd hírét viszik a Korán Üzenetének. Autentikus Hadíszok és a Próféta életrajz írói szerint ez akkor történt, amikor a Próféta Ta’ifból visszaérkezett Mekkába. Ez a Hidzsra előtt három évvel, a Prófécia 10-11-ik évében történt.

Történelmi háttér

A Prófécia 10-ik évében a hívők üldöztetése és megaláztatása embertelenné vált. Quraish és a vele szövetséges törzsek már három éve bojkott alatt tartották Bani Hashimot és a Muszlimokat. A Próféta és követői a Shi’b Abi Talibba szorultak be. Quraish körbezárta őket és megakadályozta, hogy ellátmány érkezzen az ostromgyűrűben szenvedő emberekhez. Csak zarándoklat idején engedték, hogy kijöjjenek és beszerezzék a legszükségesebbeket. De ilyenkor is, ha Abu Lahab észrevette valamelyiküket a piacon, vagy egy kereskedelmi karaván közeledett, arra buzdította a kereskedőket, hogy portékáikat felárral adják a Muszlimoknak, vagy ő maga vásárolta fel az árut, hogy ne jusson nekik. Három éve tartott már ez a szörnyű állapot, ami olyan méreteket öltött, hogy Bani Hashim (a Próféta családja) és a Muszlimok esetenként arra kényszerültek, hogy füvet és fák leveleit egyék.

Végül megszüntették a bojkottot, de Abu Talib, a Próféta nagybátyja, aki őt az elmúlt tíz évben védő szárnyai alá vette, meghalt. Egy hónappal később, felesége, Khadizsa, aki állandó társa és vigasza volt, szintén eltávozott. Az egymást követő tragikus események miatt a Próféta számára ez a gyász és bánat éve volt.

Abu Talib és Khadidzsa halála után a hitetlenek Mekkában még erősebben sanyargatták Prófétát. Jóformán alig tudott kilépni a házából atrocitás nélkül. Ibn Hisham megemlít egy esetet, amikor egy Quraish gazember port hintett rá a nyílt utcán.

A Próféta azzal a szándékkal ment Ta’ifba, hogy próbálja Bani Thaqif klánját az Iszlámra hívni. Még ha nem is veszik fel az Iszlámot, talán megengedik számára, hogy békében terjessze tanításait. Nem volt semmije, amivel odavitette volna magát, ezért gyalog kelt útra Mekkából Ta’ifba. Pár követő szerint egyedül ment, de van, aki azt állítja, hogy Zaid bin Harithah elkísérte. Néhány napot Ta’ifban töltött, megkeresett pár főembert Bani Thaqif törzséből és beszélt nekik küldetéséről. Nem csupán nem hallgatták végig, de arra utasították, hogy hagyja el a várost, mert a tanítások „megronthatják” a fiatalabb nemzedéket.

Elhagyta Ta’ifot. Amikor maga mögött hagyta a várost, a főnökök utána küldték rabszolgáikat és gaztevőiket, akik hosszasan kísérték, kiáltoztak rá, kövekkel dobálták az út széléről addig, míg annyi sebet nem szerzett, hogy a lábbelije megtelt vérrel. Ta’ifot elhagyva, sérülten, megtörve, egy kertet övező fal tövében imádkozott:

„Ó Allah! Neked panaszolom el gyengeségem, erőtlenségem és kicsinységem ember előtt. Ó, Te Legkegyelmesebb! Te vagy a gyengék Ura, az én Uram. Kire bízhatnám magam? Messzi távol, ki él vissza velem? Ellenségeimnek erőt adtál felettem. Ha nem vagy dühös rám, akkor mindez nem érdekel. Kiváltságod ennél tágabb felém. Benned keresek menedéket, ahol a Te világosságod felgyúl a sötétségben, ahol az evilág és túlvilág dolgai rendeződnek, hacsak haragod nem sújt le rám és nem csap le villámával. Az én megelégedésem az, ha megtalálom a Te megelégedésedet. Nincs más erő, hatalom, csak a Tiéd.” (Ibn Hisham: A. Guillaume’s Translation, o. 193).

Megtörten, bánattal teli tért vissza és ért Qarn al-Manazil közelébe, ahol úgy érezte, hogy az Eget elborítják a felhők. Felnézett és Gábrielt látta maga előtt, aki így szólt: „Allah meghallotta hívásodat, ezért Ő elküldte Angyalát, aki a Hegyekért felel. Azt parancsolhatsz, amit akarsz.” Majd a Hegyek Angyala üdvözölte őt és folytatta: „Ha szeretnéd, kiforgatom sarkából a Hegyeket, rá az emberekre.” A Próféta így szólt: Nem. Inkább azt szeretném, ha Allah az ő magvaikból olyanokat teremtene, akik csak Hozzá imádkoznak, az Egyetlenhez.” (Bukhari: Dhikr al Malaika, Muslim: Kitab al-Maghazi, Nasai: Al-Bauth).

Ezután néhány napig Mekkában tartózkodott. Zavarta őt az, hogy miként kerül Mekkában azok szeme elé így, akiket tanított? Nem bíztatták-e fel ellene őket azok után, ami vele Ta’ifban történt? Egy éjszakát átimádkozott és olvasta a Koránt. Dzsinnek egy csoportja jött elő és hallgatták. Meggyőzte őket és hitték. Majd visszatértek az emberekhez és az Iszlámra hívták őket. Így Allah jó hírt közölt a Prófétával, hiszen ha az emberek el is fordultak a szólítástól, a Dzsinnek nem ezt tették, sokan hívővé váltak közülük és terjesztették az Igazság Szavát.     

Surah 46
Al-Ahqaf

46. szura
Al-Ahqaf

THE WIND-CURVED SANDHILLS, THE DUNESSZÉLDŰNÉK
Total Verses: 35Összes vers: 35
Revealed in: MeccaKinyilatkoztatva: Mekka
     


بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(1 : 1)

In the name of God, Most Gracious, Most Merciful

A Mindenható és Könyörületes Allah nevében

حمٓ
(46 : 1)
1. Ha-Mim.


1. Ha. Mim.

تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ
(46 : 2)
2. The Revelation of the Book is from Allah the Exalted in Power, Full of Wisdom.


2. A Könyv kinyilatkoztatása Allahtól, a Nagyszerűtől, a Bölcstől.

مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍۢ مُّسَمًّۭى ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَمَّآ أُنذِرُوا۟ مُعْرِضُونَ
(46 : 3)
3. We created not the heavens and the earth and all between them but for just ends, and for a Term Appointed: But those who reject Faith turn away from that whereof they are warned [1].


3. Nem teremtettük másképp az Egeket, a Földet, s mi e kettő közt van, csak az Igazzal, egy Kijelölt Ideig. Akik tagadnak, elfordulnak attól, amire figyelmeztetve vannak [1].

قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِى مَاذَا خَلَقُوا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌۭ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ ۖ ٱئْتُونِى بِكِتَٰبٍۢ مِّن قَبْلِ هَٰذَآ أَوْ أَثَٰرَةٍۢ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ
(46 : 4)
4. Say: “Do ye see what it is ye invoke besides Allah. Show me what it is they have created on earth, or have they a share in the heavens bring me a book (revealed) before this, or any remnant of knowledge (ye may have), if ye are telling the truth [2]!


4. Mondd: „Látjátok-e, mihez fohászkodtok Allahon kívül? Mutassátok nekem, mit teremtettek ezek a Földön, vagy van-e részük az Egekben? Hozzatok el egy ez előtti Könyvet, vagy egy tudásfoszlányt arról, hogy igazat mondotok [2]!”

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَٰفِلُونَ
(46 : 5)
5. And who is more astray than one who invokes besides Allah, such as will not answer him to the Day of Judgment, and who (in fact) are unconscious of their call (to them) [3]?


5. Ki tévelyedettebb annál, mint ki Allahon kívül fohászkodik olyanhoz, ki nem felel neki a Feltámadás Napjáig és semmibe veszik fohászát [3]?

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا۟ لَهُمْ أَعْدَآءًۭ وَكَانُوا۟ بِعِبَادَتِهِمْ كَٰفِرِينَ
(46 : 6)
6. And when mankind are gathered together (at the Resurrection), they will be hostile to them and reject their worship (altogether)!


6. Ha összeterelik az embereket (a Feltámadás Napján), ellenségesek lesznek velük és fohászaikat visszautasítják!

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍۢ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌۭ مُّبِينٌ
(46 : 7)
7. When Our Clear Signs are rehearsed to them, the Unbelievers say, of the Truth when it comes to them: “This is evident sorcery!”


7. Mikor bizonyságot tevő Áyáinkat recitálják nekik, ezt mondják a hitetlenek az Igazságra, ha az eljön hozzájuk: „Ez egy nyilvánvaló mágia!”

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُۥ فَلَا تَمْلِكُونَ لِى مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۖ كَفَىٰ بِهِۦ شَهِيدًۢا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۖ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ
(46 : 8)
8. Or do they say, “He has forged it”? Say: “Had I forged it, then can ye obtain no single (blessing) for me from Allah. He knows best of that whereof ye talk (so glibly)! Enough is He for a witness between me and you! And he is Oft-Forgiving, Most Merciful [4].”


8. Vagy azt mondják? „Kitalálta azt.” Mondd: „Ha kitaláltam volna, nem találnátok bennem egy Allahtól jövő (áldást) sem. Ő a Legjobb Tudója annak, mit terjesztetek! Ő elég Tanúnak köztem és köztetek. Ő a Nagyszerű, a Kegyelmes [4].

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًۭا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ وَمَآ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌۭ مُّبِينٌۭ
(46 : 9)
9. Say: “I am no bringer of new-fangled doctrine among the apostles, nor do I know what will be done with me or with you. I follow but that which is revealed to me by inspiration; I am but a Warner open and clear [5].”


9. Mondd: „Nem új keletű tanítással jövök a Próféták között, nem tudom, mi történik velem és veletek. Csak azt követem, mi nékem sugallott, nem vagyok más, mint egy megnyilvánító figyelmeztető [5].”

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِۦ وَشَهِدَ شَاهِدٌۭ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِۦ فَـَٔامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ
(46 : 10)
10. Say: “See ye? If (this teaching) be from Allah, and ye reject it, and a witness from among the Children of Israel testifies to its similarity (with earlier scripture), and has believed while ye are arrogant, (how unjust ye are!) truly, Allah guides not a people unjust [6].”


10. Mondd: „Látjátok-e, (ha ez a tanítás) Allahtól való és ti megtagadjátok azt, majd egy tanú Izrael fiai közül igazolja hasonlóságát (a korábbi Könyvvel) és hisz benne, míg ti dacoltok (milyen igazságtalanok vagytok)? Mert bizony, Allah nem vezeti a bűnösök népét [6].”

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَوْ كَانَ خَيْرًۭا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا۟ بِهِۦ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَآ إِفْكٌۭ قَدِيمٌۭ
(46 : 11)
11. The Unbelievers say of those who believe: “If (this Message) were a good thing, (such men) would not have gone to it first, before us!” And seeing that they guide not themselves thereby, they will say, “this is an (old,) falsehood [7]!”


11. A hitetlenek így szólnak azokhoz, kik hisznek: „Ha (ez az Üzenet) jó lenne, (egy ilyen ember) nem előzne meg ebben minket.” Miután nem ebből veszik az Útmutatást, így szólnak: „ez egy régi koholmány [7]!”

وَمِن قَبْلِهِۦ كِتَٰبُ مُوسَىٰٓ إِمَامًۭا وَرَحْمَةًۭ ۚ وَهَٰذَا كِتَٰبٌۭ مُّصَدِّقٌۭ لِّسَانًا عَرَبِيًّۭا لِّيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ
(46 : 12)
12. And before this, was the Book of Moses as a guide and a mercy: And this Book confirms (it) in the Arabic tongue; to admonish the unjust, and as Glad Tidings to those who do right [8].


12. Ezelőtt Mózes könyve volt az Iránymutató és Kegyelem. Ez a Könyv megerősíti (azt) Arab nyelven, hogy intse azokat, kik bűnösök, és hozza el örömhírét a jótét lelkeknek [8].

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا۟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
(46 : 13)
13. Verily those who say, “Our Lord is Allah,” and remain firm (on that Path),- on them shall be no fear, nor shall they grieve.


13. Kik mondják: „A mi Urunk Allah!” majd egyenesen kiállnak, nem kell félniük, s nem kell bánkódniuk.

أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ خَٰلِدِينَ فِيهَا جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ
(46 : 14)
14. Such shall be Companions of the Gardens, dwelling therein (for aye): a recompense for their (good) deeds.


14. Ezek a Kertek gazdái, mikben ők halhatatlanok, jutalmul azért, mit tettek.

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًۭا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًۭا ۖ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةًۭ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًۭا تَرْضَىٰهُ وَأَصْلِحْ لِى فِى ذُرِّيَّتِىٓ ۖ إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ
(46 : 15)
15. We have enjoined on man kindness to his parents: In pain did his mother bear him, and in pain did she give him birth. The carrying of the (child) to his weaning is (a period of) thirty months. At length, when he reaches the age of full strength and attains forty years, he says, “O my Lord! Grant me that I may be grateful for Thy favour which Thou has bestowed upon me, and upon both my parents, and that I may work righteousness such as Thou mayest approve; and be gracious to me in my issue. Truly have I turned to Thee and truly do I bow (to Thee) in Islam.”


15. Elrendeltük az embernek a jótéteményt szüleivel. Fájdalmak közt hordta ki őt anyja, s fájdalmak közt szülte őt meg. Harminc hónap az elválasztás ideje a hordozása után. Mígnem eléri ereje teljét, betölti negyvenedik évét és így szól: „Uram! Add, hogy hálát adhassak kegyedért, miben részesítettél engem, szüleimet, s hogy jót tehessek, miben megelégedsz. Tedd meg jóvá számomra utódaimat. Hozzád fordulok bűnbánattal és én a Muszlimok (alávetettek) közt vagyok.”

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا۟ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّـَٔاتِهِمْ فِىٓ أَصْحَٰبِ ٱلْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يُوعَدُونَ
(46 : 16)
16. Such are they from whom We shall accept the best of their deeds and pass by their ill deeds: (They shall be) among the Companions of the Garden: a promise! of truth, which was made to them (in this life).


16. Ezek ők, kiktől elfogadjuk legszebb tetteiket és túllépünk rossztéteményeiken. (Ők a) Kertek lakói közt lesznek, ami igaz ígéret, mit nekik tettünk.

وَٱلَّذِى قَالَ لِوَٰلِدَيْهِ أُفٍّۢ لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِىٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِى وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ فَيَقُولُ مَا هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ
(46 : 17)
17. But (there is one) who says to his parents, “Fie on you! Do ye hold out the promise to me that I shall be raised up, even though generations have passed before me (without rising again)?” And they two seek Allah’s aid, (and rebuke the son): “Woe to thee! Have faith! for the promise of Allah is true.” But he says, “This is nothing but tales of the ancients [9]!”


17. Ki így szól szüleihez: „Fúj, reátok! Azt ígéritek-e nekem, hogy fel leszek támasztva, mikor nemzedékek múltak el előttem (és egyik sem támadt fel)?” És ők (a szülők) Allahhoz fohászkodnak támaszért (és megfeddik a fiút): „Jaj, neked! Legyen hited! Allah ígérete Igaz!” De ő így szól: „Ez nem más, mint az elődök meséje [9]!”

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِىٓ أُمَمٍۢ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ خَٰسِرِينَ
(46 : 18)
18. Such are they against whom is proved the sentence among the previous generations of Jinns and men, that have passed away; for they will be (utterly) lost.


18. Ezek ők, Dzsinnek és emberek, kiken beteljesedett az ítélet az előttük letűnt nemzedékek közt. Ők mind elvesznek.

وَلِكُلٍّۢ دَرَجَٰتٌۭ مِّمَّا عَمِلُوا۟ ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَٰلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
(46 : 19)
19. And to all are (assigned) degrees according to the deeds which they (have done), and in order that ((Allah)) may recompense their deeds, and no injustice be done to them.


19. Mindenkinek fokozat (jár) aszerint, mit tettek, hogy (Allah méltóképpen) megfizethesse cselekedeteiket és ne érje őket méltánytalanság.

وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَٰتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ
(46 : 20)
20. And on the Day that the Unbelievers will be placed before the Fire, (It will be said to them): “Ye received your good things in the life of the world, and ye took your pleasure out of them: but today shall ye be recompensed with a Penalty of humiliation: for that ye were arrogant on earth without just cause, and that ye (ever) transgressed.”


20. A Napon tűznek lesznek kitéve azok, kik tagadnak (és így szólnak hozzájuk): „Elherdáltátok az üdvös dolgokat, miket élvezhettetek Evilági életetekben, de Ma gyalázatos Büntetés osztályrészetek mert gőgösködtetek a Földön Igaztalanul, és azért mert áthágtátok a korlátokat.”

وَٱذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُۥ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦٓ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍۢ
(46 : 21)
21. Mention (Hud) one of ‘Ad’s (own) brethren: Behold, he warned his people about the winding Sand-tracts: but there have been warners before him and after him: “Worship ye none other than Allah. Truly I fear for you the Penalty of a Mighty Day [10].”


21. Említsd meg (Hudot), Aád fivérét, mikor figyelmeztette népét a széldűnékre, de voltak figyelmeztetők előtte és utána is: „Ne imádkozzatok máshoz, mint Allahhoz. Féltelek titeket a Hatalmas Nap Büntetésétől [10].”

قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ
(46 : 22)
22. They said: “Hast thou come in order to turn us aside from our gods? Then bring upon us the (calamity) with which thou dost threaten us, if thou art telling the truth?”


22. Mondták: „Azért jöttél tán, hogy elfordíts minket isteneinktől? Akkor hozd ránk (a sorscsapást), amit ígérsz, ha igazat szólsz!”

قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِۦ وَلَٰكِنِّىٓ أَرَىٰكُمْ قَوْمًۭا تَجْهَلُونَ
(46 : 23)
23. He said: “The Knowledge (of when it will come) is only with Allah. I proclaim to you the mission on which I have been sent: But I see that ye are a people in ignorance!”..


23. Mondta: „Annak (sorscsapásnak) tudása Allahnál van. Én azt hirdetem ki nektek, amire küldettem, de én titeket tudatlan népnek látlak!”

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًۭا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا۟ هَٰذَا عَارِضٌۭ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِۦ ۖ رِيحٌۭ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌۭ
(46 : 24)
24. Then, when they saw the (Penalty in the shape of) a cloud traversing the sky, coming to meet their valleys, they said, “This cloud will give us rain!” “Nay, it is the (Calamity) ye were asking to be hastened!- A wind wherein is a Grievous Penalty!


24. Mikor látták (a Büntetést) felhő alakjában, amint völgyeik felé közeledik, így szóltak: „Ez a felhő esőt ad nekünk!” „Mi több, ez a (sorscsapás), mit sürgettetek! Szél, miben ott a fájdalmas Büntetés!”

تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءٍۭ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا۟ لَا يُرَىٰٓ إِلَّا مَسَٰكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ
(46 : 25)
25. “Everything will it destroy by the command of its Lord!” Then by the morning they – nothing was to be seen but (the ruins of) their houses! thus do We recompense those given to sin!


25. „Mindent lerombol Ura parancsolása által!” Reggelre nem lehetett mást látni, mint házaik (romjait). Ekképpen adunk viszonzást a bűnösöknek!

وَلَقَدْ مَكَّنَّٰهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّٰكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًۭا وَأَبْصَٰرًۭا وَأَفْـِٔدَةًۭ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَٰرُهُمْ وَلَآ أَفْـِٔدَتُهُم مِّن شَىْءٍ إِذْ كَانُوا۟ يَجْحَدُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ
(46 : 26)
26. And We had firmly established them in a (prosperity and) power which We have not given to you (ye Quraish!) and We had endowed them with (faculties of) hearing, seeing, heart and intellect: but of no profit to them were their (faculties of) hearing, sight, and heart and intellect, when they went on rejecting the Signs of Allah. and they were (completely) encircled by that which they used to mock at [11]!


26. Mi úgy felruháztuk őket hatalommal, ahogy titeket (Quraish) nem ruháztunk fel. Megtettük nekik a hallást, látást és a szíveket, de nem segített rajtuk hallásuk, sem látásuk, sem szívük egyáltalán, mikor megtagadták Allah Jeleit. Körbeölelte őket mindaz, mit megcsúfoltak [11].

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
(46 : 27)
27. We destroyed aforetime populations round about you; and We have shown the Signs in various ways, that they may turn (to Us) [12].


27. Elpusztítottuk körülöttetek a településeket és értésre adtuk az Áyákat, hátha tán visszatértek (Hozzánk) [12].

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةًۢ ۖ بَلْ ضَلُّوا۟ عَنْهُمْ ۚ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ
(46 : 28)
28. Why then was no help forthcoming to them from those whom they worshipped as gods, besides Allah, as a means of access (to Allah.? Nay, they left them in the lurch: but that was their falsehood and their invention.


28. Miért nem fogták pártjukat azok, kikhez Allahon kívül imádkoztak és áldozatot mutattak be nekik istenekként? Mi több! Azok tévelygésben hagyták őket. Ez volt koholmányuk, mit kitaláltak.

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًۭا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا۟ أَنصِتُوا۟ ۖ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا۟ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ
(46 : 29)
29. Behold, We turned towards thee a company of Jinns (quietly) listening to the Qur’an: when they stood in the presence thereof, they said, “Listen in silence!” When the (reading) was finished, they returned to their people, to warn (them of their sins) [13].


29. Mikor hozzád irányítottunk párat a Dzsinnek közül, azok meghallották a Koránt. Mikor hallgatták így szóltak: „Figyeljétek csöndben!” Mikor véget ért (a recitálás), figyelmeztetőkként fordultak vissza népükhöz [13].

قَالُوا۟ يَٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًۭا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍۢ مُّسْتَقِيمٍۢ
(46 : 30)
30. They said, “O our people! We have heard a Book revealed after Moses, confirming what came before it: it guides (men) to the Truth and to a Straight Path.


30. Mondták: „Ó népünk! Olyan Könyvet hallottunk, ami Mózes után nyilatkoztatott ki, megerősítve mindazt, ami előtte volt, Útmutatást adva az Igazra és az Egyenes Ösvényre.”

يَٰقَوْمَنَآ أَجِيبُوا۟ دَاعِىَ ٱللَّهِ وَءَامِنُوا۟ بِهِۦ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍۢ
(46 : 31)
31. “O our people, hearken to the one who invites (you) to Allah, and believe in him: He will forgive you your faults, and deliver you from a Penalty Grievous [14].


31. „Ó népünk! Válaszoljatok az Allahhoz hívó (Próféta) szavára, higgyetek neki. Ő (Allah) meg fogja bocsájtani nektek vétkeiteket és megóv titeket a fájdalmas Büntetéstől [14].”

وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِىَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُۥ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءُ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ فِى ضَلَٰلٍۢ مُّبِينٍ
(46 : 32)
32. “If any does not hearken to the one who invites (us) to Allah, he cannot frustrate (Allah’s Plan) on earth, and no protectors can he have besides Allah; such men (wander) in manifest error.”


32. „Aki nem ad választ az Allahra hívónak, nem tarthatja vissza (Allah tervét) a Földön és nincs számára Rajta kívül Pártfogó. Ezek nyilvánvaló tévelygésben vannak.”

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْۦِىَ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ
(46 : 33)
33. See they not that Allah, Who created the heavens and the earth, and never wearied with their creation, is able to give life to the dead? Yea, verily He has power over all things [15].


33. Vagy nem látják tán, hogy Allah az, Ki megteremtette az Egeket és a Földet, nem merült ki azok teremtésében és képes életre kelteni a holtat? Mert bizony, Neki Hatalma van Mindenek Felett [15].

وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِٱلْحَقِّ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ
(46 : 34)
34. And on the Day that the Unbelievers will be placed before the Fire, (they will be asked,) “Is this not the Truth?” they will say, “Yea, by our Lord!” (One will say:) “Then taste ye the Penalty, for that ye were wont to deny (Truth)!”


34. A Napon tűznek lesznek kitéve a hitetlenek (és ezt kérdezik tőlük): „Hát nem ez az Igazság?” Mondják: „De igen, ó Urunk!” (majd mondják nekik): „Ízleljétek meg a Büntetést, miáltal tagadtatok!”

فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا سَاعَةًۭ مِّن نَّهَارٍۭ ۚ بَلَٰغٌۭ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَٰسِقُونَ
(46 : 35)
35. Therefore patiently persevere, as did (all) apostles of inflexible purpose; and be in no haste about the (Unbelievers). On the Day that they see the (Punishment) promised them, (it will be) as if they had not tarried more than an hour in a single day. (Thine but) to proclaim the Message: but shall any be destroyed except those who transgress [16]?


35. Hát tarts ki állhatatosan, ahogy kitartottak a rendíthetetlenek legjobbjai a Próféták közül és ne siettesd nekik (a Büntetést). A Napon majd meglátják azt, mi ígérve lett nekik (és úgy fog tűnni), mintha nem időztek volna többet, csak egy órát egy napból. (A te dolgod) az Üzenet hirdetése. Elpusztul-e más, mint a züllöttek népe [16]?


     
Footnotes
Lábjegyzet
     
[1] Cf. 45:22. Many things may appear to us in the present world as strange and inexplicable. But everything made by Allah has a just purpose which must be fulfilled. Nothing in this world is permanent: everything is for an appointed term. The Word of Allah alone abides. All else will pass away after it has fulfilled its purpose. But Unbelievers refuse to face the danger of which they are warned.[1] 45:22. Sok minden tűnik ezen a világon különösnek és megmagyarázhatatlannak. Mindennek célja van Allah teremtésében, amit el kell érni. Az Evilágon semmi sem állandó, a dolgok csak egy kijelölt ideig élnek, működnek, vannak. A hitetlenek megtagadják annak esélyét, hogy kitegyék őket a beígért büntetésnek.

[2] Some people may rush thoughtlessly into false worship, because it is the fashion or an ancestral custom, etc. They are asked to pause and see for themselves. Have the false gods or falsehood created anything? (They destroy much). Or have they any share or lot in the things we associate with the heavens,-spiritual well-being, etc.? ‘Or is there any warrant for you from any earlier revelation, assuming that you do not believe in this Revelation? Or can you point to the least scrap or remnant of real knowledge on which you can base what We condemn as your false life?’[2] Vannak, akik gépiesen, gondolkodás nélkül gyakorolják hitüket és folytatják atyáik kultuszát. Őket kéri a vers, hogy tartsanak egy kis szünetet és gondolkodjanak el. Teremtettek-e ezek a hamis, kitalált istenek valamit? Van-e részük azokban a dolgokban, melyek a mi spirituális jólétünket biztosítják és melyeket mi itt a földön az Egeknek tulajdonítunk? Van-e bármilyen figyelmeztetés a korábbi könyvekben arra, hogy nem szabad hinnünk ezekben a Kinyilatkoztatásokban? Van-e olyan tudás a birtokotokban, ami elítéli a Mi igazunkat, amikor mi titeket hazugnak, álszenteknek tartunk?

[3] As there is no argument at all in favour of your sham worship, what sense is there in it? Either your false gods are senseless stocks and stones which will never answer you to the end of Time, being themselves devoid of understanding, or they are real objects which will disown you at the last. If you worshipped Self, your own misused faculties will witness against you at the last (41:20-23). If you worshipped good men or prophets, like Jesus, they will disown you (5:116-117). Similarly, if you worshipped angels, they will disown you (34:40-41).[3] Ha nincs olyan érv, ami igazolná a hamis istenségek kultuszát, akkor miért követitek őket? Ezek a bálványok élettelen kődarabok, melyek nem adnak válasz az idők végezetén sem, mert nem tudnak érzékelni, érteni, hiszen ezek csupán tárgyak, miket ti ruháztatok fel tulajdonságokkal. Ha az Egóhoz, vagy az általatok helytelenül használt képességekhez imádkoztok, ezek ellenek fognak tanúskodni a Túlvilágon (41:20-23). Ha szentekhez, Prófétákhoz imádkoztok, mint Jézus, meg fognak tagadni titeket, ha őket teszitek hitetek tárgyaivá (5:116-117). Ugyanígy az Angyalok sem fogják elismerni a hozzájuk intézett imákat (34:40-41).

[4] ‘If I forged a message from myself as one purporting to come from Allah, you would not be able to see me enjoy any of the blessings from Allah which I enjoy: you would not see me calm and relying on Allah, nor would you see me bear the reputation of being a trustworthy man. A liar comes to an evil end. But what about those who talk so glibly and freely about things which they knows not? Allah knows all and He is my witness! But even against your false accusation, I pray for His forgiveness and mercy to you.[4] Ha én találtam volna ki az Üzenetet azt hazudva, hogy az Allahtól jön, akkor nem láthatnátok, hogy Allah áldását élvezem: nézzétek, mennyire nyugodt vagyok, hogy Allahra hagyatkoztam. Ha ezt tenném, amit mondotok, nem lenne olyan hírem közöttetek, hogy megbízható vagyok! A hazugot mindig utoléri végzete. De mi van azokkal, akik teljes lelki nyugalommal beszélnek olyan dolgokról, melyekben nincs tudásuk? Allah mindent tud és Ő az én Tanúm! Vádaskodásaitok ellenére is kérem, hogy bocsájtson meg nektek!

[5] All prophets have taught the Unity of Allah and our duty to mankind. I bring no new fangled doctrine, but eternal truths that have been known to good men through the ages. I do not know what will be your fate for all this callousness, nor what you will do to me. But this I know, that I am preaching truth and righteousness as inspired by Allah. My duty is only to proclaim aloud and clearly the Message entrusted to me by Allah. The rest I leave to Allah.’[5] Minden Próféta Allah Egyedüli istenségét és az emberek kötelességét tanította. Nem új keletű tanokkal rukkolok elő, hanem olyanokkal, melyeket minden jó, istenfélő ismert örök idők óta. Nem tudom, mi lesz a sorsotok a sok érzéktelenség miatt, amit tanúsíttok, azt sem tudom, mi fogtok velem tenni. Csak azt tudom, hogy az Igazat és egyenességet hirdetem, amire Allah sugall. Az én kötelességem, hogy hangosan és közérthetően tanítsam az Üzenetet, melynek továbbítására Allah megbízott. A többit Allahra hagyom.

[6] Another side of the argument is now presented. ‘You pagan Arabs! You are puffed up with pride, though you are an ignorant nation. Among Israel there are men who understand the previous scriptures, and who find in the Quran and its Preacher a true confirmation of the previous scriptures. They accept Islam as a fulfilment of the revelation of Moses himself! (See Deut. 18:18-19): „ [17]I will raise up for them a prophet like you from among their fellow Israelites, and I will put my words in his mouth. He will tell them everything I command him.  [18]I myself will call to account anyone who does not listen to my words that the prophet speaks in my name.”[6] Az érvelés másik oldala, pedig: „Ti pogány Arabok! Ha pöffeszkedésetek büszkeséggel tölt el titeket, de ti tudatlanok vagytok. Izrael fiai közt vannak, akik ismerik a korábbi Írásokat és a Koránban megerősítését találják annak, mikről saját korábbi Írásaik szólnak. Ők az Iszlámot a Mózes által elhozott Kinyilatkoztatások beteljesítésének ismerik el. (Lásd Deuteronomium 18:18-19): „ [19]Prófétát támasztok nékik az ő atyjokfiai közül, olyat mint te, és az én ígéimet adom annak szájába, és megmond nékik mindent, amit parancsolok néki. [20]És ha valaki nem hallgat az én ígéimre, amelyeket az én nevemben szól, én megkeresem azon!”

[7] A great many of the early Muslims were in humble positions, and were despised by the Quraish leaders. ‘If such men could see any good in Islam, they said, ‘there could be no good in it: if there had been any good in it, we should have been the first to see it!’[7] Az Iszlám első követői a kivetettek, szegények soraiból kerültek ki, akiket Quraish főemberei lebecsültek. Így gondolkodtak: „Ha ilyen alantas emberek bármi ígéreteset fedeznek fel az Iszlámban, akkor nem sok jót tartogat nekünk. Ha valami jó lenne benne, akkor mi lennénk az elsők, akik azt felfedeznék és látnák!”

[8] The last revealed Book which was a Code of Life (Shariah) was the Book of Moses; for that of Jesus was not such a Code, but merely moral precepts to sweep away the corruptions that had crept in. The Quran has the same attitude to it as the teaching of Jesus had to the Law. Jesus said (Matt. 5:17): “Think not that I am come to destroy the Law or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.”[8] Mózes Könyve volt az utolsó Élet Kódexe (Shariyah) amit Allah kinyilatkozott. Jézus esetében nem beszélhetünk Kódexről, csupán morális szabályokról, melyek elsöpörték az időközben elharapózott vallási és erkölcsi korrupciót. A Korán Jézushoz hasonló szemlélettel lép fel. Jézus szava, Máté 5:17-ben így szól: „Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.”

[9] A godly man often has an ungodly son, who flouts all that the father held sacred, and looks upon his father himself as old-fashioned and unworthy of respect or regard.[9] Az istenfélő embernek gyakran van istentagadó gyermeke, aki mindenbe beleköt, ami a szülő számára szent. Atyjára elavult, ódivatú emberként tekint, aki nem érdemel tiszteletet.

[10] 7:65. The point is that the Warner who was raised among the ‘Ad people-as among other peoples-was not a stranger, but one of their own brethren, even as the holy Prophet began his preaching with a call to his own brethren the Quraysh. Winding Sand-tracts: Ahqaf: The very things, which, under irrigation and with Allah’s Grace, gave them prosperity and power, were to be their undoing when they broke Allah’s Law and defied His Grace.[10] 7:65. A Figyelmeztető személye Aád népe esetében fivérük Hud, ami ugyanaz a helyzet, mint a Próféta és Quraish esetében. Széldűnék: Ahqaf: Allah bőkezűsége ezeken adott nekik jólétet, melyeket öntözéssel műveltek és virágzó civilizációt hoztak létre. Mindez addig tartott, míg Allah törvényeivel szembe nem fordultak.

[11] The ‘Ad and their successors the Thamud were more richly endowed with the faculties of the arts, sciences, and culture than ever were the Quraish before Islam. See 7:73, and 15:80-82.[11] Aád és utódaik, Thamud népe a művészet, tudomány és kultúra területén magasabb szintre jutottak el, mint Quraish az Iszlám előtt. Képességeik, jártasságaik messze földön híresek voltak. Lásd 7:73 és 15:80-82.

[12] In Arabian history and tradition alone, to say nothing of Allah’s Signs elsewhere, sin inevitably suffered its Punishment, and in various ways. Would not the later people take warning?[12] Az Arab hagyományokból és történelemből nem kihagyhatóak azok az események, melyek Allah megnyilvánulását bizonyítják. Miért nem veszik ezeket az emberek figyelmeztetésként?

[13] A company of Jinns. Nafar (company) may mean a group of from three to ten persons. For Jinns, see 6:100. They listened to the reading of the Quran with great respect. The next verse shows that they had heard of the Jewish religion, but they were impressed with the Message of Islam, and they seem to have gone back to their people to share the Good News with them.[13] Dzsinnek társasága. „Nafar” társaságot, pár főt jelent, ami lehet 3-10 személy. Dzsinnekről a 6:100-ban olvashatunk. A Korán recitálását nagy figyelemmel és tisztelettel követték. A következő versek mutatják, hogy eddig a Zsidó vallást ismerték, de lenyűgözte őket az Iszlám Prófétája. Visszamentek társaikhoz és elújságolták a jó híreket nekik is.

[14] The one who invites all to Allah is the holy Prophet. He invites us to Allah: if we believe in Allah and His Prophet, Allah will forgive us our sins on our repentance and amendment of our lives, and save us the Penalty of the future life.[14] Aki mindenkit Allahhoz hív, az a Próféta. Ő az a hívó, akinek szavát követni kell. Allah megbocsátja bűneinket, ha bűnbánattal fordulunk Felé és helyes irányba tereljük életünket. Ha így teszünk, megóv minket a Pokol tüzétől.

[15] Cf. 2:255 (Verse of the Throne): “His Throne doth extend over the heavens and the earth, and He feeleth no fatigue in guarding and preserving them.” He Whose power is constant and unwearied in creating and preserving all things in heaven and earth can surely give life to the dead at the Resurrection.[15] A 2:255-ben (Trónversek) elhangzik: „Trónja átöleli ez Egeket, a Földet és nem meríti ki megőrzésük”. Hogy ne tudna feltámasztani halottat a Feltámadás Napján az, Ki nem merül ki az Egek és Föld teremtésében, megőrzésében?

[16] The Preacher’s duty is to proclaim the Message in unmistakable terms. If any human beings come in the way, it will be to their own responsibility; but none but rebellious transgressor will be punished. There is always hope and forgiveness for repentance and amendment.[16] A szónok dolga az Üzenet továbbítása hibátlan formában. Bárki, aki hallja, saját felelősségére van bízva, miként viszonyul a hirdetéshez. Mindig van remény megbocsájtásra, bűnbánatra és jó útra térésre.