023. Al-Mumenoon – المؤمنون


     
23. Surah
AL-MUMENOON
THE BELIEVERS

HÍVŐK
          
Introduction to Surah AL-MUMENOON (THE BELIEVERS) with Sayyid Abul Ala Maududi- Tafhim al-Qur'an - The Meaning of the Qur'an
     


Name

The surah takes its name, Al-Mu’minun, from the first verse.

Period of Revelation.

Both its style and theme indicate that it was revealed during the middle stage of Prophethood at Makkah. Reading between the lines, one feels that a bitter conflict had begun between the Holy Prophet and the disbelievers of Makkah, though the persecution by them had not yet become tyrannical. It appears that the surah was sent down during the climax of the “Famine” in Makkah (v. 75-76), which according to authentic traditions occurred during the middle stage of Prophethood. Moreover, according to a tradition related by ‘Urwah bin Zubair, Hadarat Umar who had embraced Islam by that time, said, “This Surah was revealed in my presence and I myself observed the state of the Holy Prophet during its revelation. When the revelation ended , the Holy Prophet remarked, ‘On this occasion ten such verses have been sent down to me that the one who measures up to them, will most surely go to Paradise’. Then he recited the initial verses of the surah.” (Ahmad, Tirmizi, Nisai, Hakim).

Theme Topics

The central theme of the surah is to invite the people to accept and follow the Message of the Holy Prophet and the whole Surah revolves round this theme.

Summary

The fact that the people who have accepted the Message of the Holy Prophet have started acquiring such and such noble qualities of character is a practical proof of the truth of the Message. 1 – 11

In this passage, attention has been drawn to the creation of man and the universe to impress that the whole universe including man’s own self, is a clear proof of the truth of the Holy Prophet’s Message, which invites the people to accept Tauhid and life in the Hereafter. 12 – 22

Then the stories of the former Prophets and their communities have been cited as historical evidences of the truth of the Message. They prove the following things:

1. The objections and the doubts that the antagonists are raising against the Message of Muhammad (Allah’s peace be upon him) are not new. These were raised against the former Prophets also whom they themselves acknowledged as Messengers of Allah. Therefore they should learn a lesson from their history and judge for themselves whether the Prophets were in the right or their objectors.

2. The Message of Tauhid and the Hereafter that Muhammad (Allah’s peace be upon him) is conveying is the same as was brought by the former Prophets; therefore they should accept it.

3. They should take a warning from the consequences met by those communities who rejected the Message of their Prophets.

4. All the Prophets brought one and the same religion from Allah and they all belonged to one and the same community. All other religions were invented by the people themselves and none of them is from Allah. 23 – 54

After relating the stories of the Prophets, a fundamental principle has been enunciated: Success and prosperity in the worldly life is not a criterion of success in the sight of Allah. If some persons (or a person) are enjoying prosperity, wealth, power and the like in this world, it does not mean that they are favorites of Allah. Likewise, the poverty and adversity of other people is not a proof that Allah is displeased with them. The real criterion is Faith (or lack of it). This declaration was needed because the antagonists of the Holy Prophet were the great chiefs of Makkah, who (and their followers) were deluded by their own prosperity that God and their deities were well pleased with them. On the other hand, they argued, the fact that Muhammad (Allah’s peace be upon him) and his followers were indigent and in a state of helplessness, was a clear proof that Allah was not pleased with them, and they were under the curse of their deities. 55 – 67

In this passage different arguments have been used to convince them that Muhammad (Allah’s peace be upon him) was a true Prophet of Allah. Then they have been told that the Famine (v. 75 – 76) was merely a warning and therefore “it is better for you to mend your ways; otherwise you will be visited by a terrible scourge.” 68 – 77

Again they have been invited to observe the Signs in the universe and in their own selves because these are clear proofs of the truth of the Message of the Holy Prophet. 78 – 95

The Holy Prophet has been told not to adopt any wrong way in retaliation to counteract the evil ways of the enemies, and to guard against the incitement of Satan. 96 – 97

In this concluding passage, the enemies of the truth have been warned that they shall have to render an account in the Hereafter and bear the consequences of their persecution of the Believers; therefore they should mend their ways. 98 – 118


     
Bevezetés a SZURA HIBA (Hivők) szúrához Sayyid Abul Ala Maududi - Tafhim al-Qur'an - A Korán Jelentése című munkája nyomán
     


Elnevezés

A Szúra címe az első versben hangzik el.

A kinyilatkoztatás ideje

A stílusjegyek és a téma alapján arra következtethetünk, hogy ez a Szúra a Prófécia Mekkai középidőszakában keletkezett. A sorok között felfedezető, hogy a Mekkaiak megvető bánásmódja a Muszlimok iránt egyre kegyetlenebbé fajul, ami konfliktushoz vezetett. A 75-76 versek arról tanúskodnak, hogy ekkor érte el a hét évig tartó szárazság és éhínség Mekkában a csúcspontját. Autentikus Hadíszokkal is igazolható, hogy ez a katasztrófa a Prófécia Mekkai középszakaszára esett. Urwan bin Zubair közli egy Hadiszban Omarról, aki ebben az időben tért meg az Iszlámra, hogy a Szúrával kapcsolatban így szólt: „Ez a Szúra jelenlétemben nyilatkoztatott ki. Végig jelen voltam és megfigyelhettem a Prófétát ebben az állapotban. Amikor befejeződött a kinyilatkoztatás, a Próféta megjegyezte: Ebben a fejezetben tíz vers van, melyeket, ha valaki jól felfog, a Mennyországba megy. Majd belekezdett az első tíz vers olvasásába. (Ahmad, Tirmizi, Nisai, Hakim).

Téma

A Szúra a Próféta által tanított Üzenetre való felhívásról és elfogadásáról szól.

Összegzés

Az a tény, hogy az Iszlámot elfogadó és gyakorló hívők karaktere jelentősen megváltozott, új értékekkel, nemes vonásokkal gazdagodott, gyakorlati bizonyítéka annak, hogy az Üzenet Igaz. 1-11.

Az ember és a világ Isten általi teremtése megerősíti a Próféta által hordozott Üzenet erejét, valóságát, mely a Tauhid, Monoteizmus követésére hív. 12-22.

A korábbi Próféták élete, kapcsolatuk saját közösségeikkel, népeikkel, történelmi bizonyítékként szolgálnak az Üzenet valóságtartalmának igazolására. Ezek a következőket bizonyítják:

1. Az Üzenet ellenzőinek szembefordulása és kételyei nem új keletűek. Ugyanez merült fel a korábbi Próféták esetében, akik maguk is Allah Üzenetét hordozták. Az ő történelmi példájuk alapján mindenki döntse el, kik voltak a jó oldalon, a Próféták, vagy ellenzőik?

2. A Monoteizmus, amit a korábbi Próféták hirdettek és Mohammed (béke reá) tanít, egy és ugyanaz. Ezért nincs ok az elutasítására.

3. Az előző nemzedékek végzetes sorsából figyelmeztető tanulságot kell levonni.

Az összes korábbi Próféta ugyanazt a hitvallást hozta el és mind Allahtól ered. A hívők közössége is egy. Amikor ez a felfogás részekre szakadt és különböző vallások jöttek létre, az nem Allah, hanem az ember akaratából történt. 23-54.

A Próféták és küldetésük áttekintése után levonható egy alapvető tanulság: a világi életben elért jólét, siker, nem kritériuma annak a sikernek, ami Allahnál számít. Ha valaki gazdag, földi hatalma van, ez nem jelenti azt, hogy Allah kedveli őt. Ugyanezen a logikán alapulva a szegénység és ínség nem bizonyítékai az Allah kegyéből való kiesésnek. Az igazi ismérv maga a hit. Ennek kihirdetése azért volt fontos, mert Mekka főemberei vagyonos emberek voltak, akiknek fő érve a Próféta és követői ellen az volt, hogy saját jólétük, isteneik elégedettségének köszönhető. 55-67.

Bizonyítékok hangzanak el arról, hogy Mohammed valóban Próféta. Itt szembesülünk az éhínség említésével (75-76), ami elgondolkodtató előjel és figyelmeztetés, mielőtt egy nagyobb csapás nem éri a hitetleneket. 68-77.

A figyelem a világ és saját magunk teremtésére és irányul, melyben fel kell fedezni a bizonyságokat és Jeleket, melyekről a Próféta tanít. 78-95.

Intés a Prófétának, hogy óvakodjon nem Istennek tetsző módon elégtételt venni úgy, hogy az ellenség módszerét alkalmazza. Őrizkedjen a Sátántól. 96-97.

Figyelmeztetés a pogányoknak és a hívők üldözőinek, hogy hagyjanak fel bűnös cselekedeteikkel. Inkább a Túlvilágra készüljenek, ahol számadás várja őket. 98-118.     

Surah 23
Al-Mumenoon

23. szura
Al-Mumenoon

BELIEVERSHÍVŐK
Total Verses: 118Összes vers: 118
Revealed in: MeccaKinyilatkoztatva: Mekka
     


بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
(1 : 1)

In the name of God, Most Gracious, Most Merciful

A Mindenható és Könyörületes Allah nevében

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ
(23 : 1)
1. The believers must (eventually) win through [1],-

1. Boldogulnak a hívők [1],-

ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ
(23 : 2)
2. Those who humble themselves in their prayers;

2. Kik imájukban alázatosak,

وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
(23 : 3)
3. Who avoid vain talk;

3. Kik a hívságokat elvetik,

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ
(23 : 4)
4. Who are active in deeds of charity;

4. Kik eleget tesznek a kötelező alamizsnaadásnak,

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ
(23 : 5)
5. Who abstain from sex [2],

5. Kik erényük megőrzői [2],

إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
(23 : 6)
6. Except with those joined to them in the marriage bond, or (the captives) whom their right hands possess,- for (in their case) they are free from blame [3],

6. Csak azokkal nem, kik házastársuk, vagy kiket jobbjuk bír, ők nem kifogásolhatók [3],

فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ
(23 : 7)
7. But those whose desires exceed those limits are transgressors;-

7. De kinek vágya ezt meghaladja, ezek ők, a törvényszegők,-

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ
(23 : 8)
8. Those who faithfully observe their trusts and their covenants [4];

8. Kik megőrzik azt, miket rájuk bíztak és egyezségükhöz hívek [4],

وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ
(23 : 9)
9. And who (strictly) guard their prayers [5];-

9. Kik imájukat megtartják [5],-

أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ
(23 : 10)
10. These will be the heirs,

10. Ezek ők, az örökösök,

ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ
(23 : 11)
11. Who will inherit Paradise: they will dwell therein (for ever).

11. Kik a Paradicsom örökébe lépnek, miben ők halhatatlanok.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍۢ مِّن طِينٍۢ
(23 : 12)
12. Man We did create from a quintessence (of clay) [6];

12. Mert bizony, Mi az embert az agyag legjavából teremtettük meg [6],

ثُمَّ جَعَلْنَٰهُ نُطْفَةًۭ فِى قَرَارٍۢ مَّكِينٍۢ
(23 : 13)
13. Then We placed him as (a drop of) sperm in a place of rest, firmly fixed;

13. Majd megtettük azt az élet cseppjévé egy biztos odúban,

ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةًۭ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةًۭ فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَٰمًۭا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَٰمَ لَحْمًۭا ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ
(23 : 14)
14. Then We made the sperm into a clot of congealed blood; then of that clot We made a (foetus) lump; then we made out of that lump bones and clothed the bones with flesh; then we developed out of it another creature. So blessed be Allah, the best to create!

14. Majd az élet cseppjét alvadékká teremtettük, az alvadékot, duzzanattá (magzattá) teremtettük, a duzzanatot csontokká teremtettük, a csontokat hússal öltöztettük, majd új teremtményként alkottuk azt meg. Legyen áldott Allah, a Teremtők Legjobbja!

ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ
(23 : 15)
15. After that, at length ye will die [7]

15. Majd ezután, bizony meghaltok [7].

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ تُبْعَثُونَ
(23 : 16)
16. Again, on the Day of Judgment, will ye be raised up.

16. Majd a Feltámadás napján feltámasztattok.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَٰفِلِينَ
(23 : 17)
17. And We have made, above you, seven tracts; and We are never unmindful of (our) Creation [8].

17. Megteremtettünk felettetek hét pályát és Mi nem vettük semmibe a Teremtést [8].

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍۢ فَأَسْكَنَّٰهُ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍۭ بِهِۦ لَقَٰدِرُونَ
(23 : 18)
18. And We send down water from the sky according to (due) measure, and We cause it to soak in the soil; and We certainly are able to drain it off (with ease) [9].

18. Lebocsátottunk az Égből vizet mértékkel, majd elegyítettük azt a Földdel, mert bizony, Mi képesek vagyunk annak megindítására [9].

فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِۦ جَنَّٰتٍۢ مِّن نَّخِيلٍۢ وَأَعْنَٰبٍۢ لَّكُمْ فِيهَا فَوَٰكِهُ كَثِيرَةٌۭ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
(23 : 19)
19. With it We grow for you gardens of date-palms and vines: in them have ye abundant fruits: and of them ye eat (and have enjoyment),-

19. Megalkottuk általa nektek a pálmás és szőlőskerteket, ebben a sok gyümölcs, mikből táplálkoztok.

وَشَجَرَةًۭ تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنۢبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغٍۢ لِّلْءَاكِلِينَ
(23 : 20)
20. Also a tree springing out of Mount Sinai, which produces oil, and relish for those who use it for food [10].

20. A fa, mi a Sinai Hegyen sarjad, olajat és fűszert terem az azt evőknek [10].

وَإِنَّ لَكُمْ فِى ٱلْأَنْعَٰمِ لَعِبْرَةًۭ ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِى بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ كَثِيرَةٌۭ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
(23 : 21)
21. And in cattle (too) ye have an instructive example: from within their bodies We produce (milk) for you to drink; there are, in them, (besides), numerous (other) benefits for you; and of their (meat) ye eat;

21. Mert a jószágban nektek ott a tanulság. Abból itatunk titeket, mit testükben teremtünk, sok (más) hasznukat veszitek és belőlük táplálkoztok.

وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
(23 : 22)
22. And on them, as well as in ships, ye ride.

22. Azon és a bárkán vitetitek magatokat.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ
(23 : 23)
23. (Further, We sent a long line of prophets for your instruction). We sent Noah to his people: He said, “O my people! worship Allah. Ye have no other god but Him. Will ye not fear (Him) [11]?”

23. Elküldtük Noét az ő népéhez és így szólt: „Ó nép! Imádkozzatok Allahhoz. Nincs más Isten számotokra Rajta kívül, hát nem őrizkedtek [11]?”

فَقَالَ ٱلْمَلَؤُا۟ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌۭ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَٰٓئِكَةًۭ مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِىٓ ءَابَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ
(23 : 24)
24. The chiefs of the Unbelievers among his people said: “He is no more than a man like yourselves: his wish is to assert his superiority over you: if Allah had wished (to send messengers), He could have sent down angels; never did we hear such a thing (as he says), among our ancestors of old [12].”

24. Így szóltak főemberei, kik tagadtak népéből: Ő csak egy ember, mint ti. Felétek akar kerekedni. Ha Allah akarná, Angyalokat küldene. Nem hallottunk mi ilyesmit előd atyáinktól [12].”

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌۢ بِهِۦ جِنَّةٌۭ فَتَرَبَّصُوا۟ بِهِۦ حَتَّىٰ حِينٍۢ
(23 : 25)
25. (And some said): “He is only a man possessed: wait (and have patience) with him for a time [13].”

25. (Néhányan így szóltak): „Ő csak egy megszállott férfi, várjatok vele egy ideig [13].”

قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِى بِمَا كَذَّبُونِ
(23 : 26)
26. (Noah) said: “O my Lord! help me: for that they accuse me of falsehood!”

26. Így szólt (Noé): „Uram! Végy pártfogásodba abban, miben meghazudtolnak engem!”

فَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ ۙ فَٱسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّۢ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَٰطِبْنِى فِى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ ۖ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ
(23 : 27)
27. So We inspired him (with this message): “Construct the Ark within Our sight and under Our guidance: then when comes Our Command, and the fountains of the earth gush forth, take thou on board pairs of every species, male and female, and thy family- except those of them against whom the Word has already gone forth: And address Me not in favour of the wrong-doers; for they shall be drowned (in the Flood) [14].

27. Sugallatot küldtünk rá: „Készíts egy bárkát a Mi szemünk előtt a Mi sugallatunk által. Mikor eljön elrendelésünk, majd elered az özönvíz, helyezz el azon mindenből kettőt, egy párat és házad népét, kivéve azokat nem, kikre már a Szó beteljesült. Majd ne szólíts engem azok javára, kik bűnösök, mert azok vízbe fognak fúlni [14].”

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى نَجَّىٰنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ
(23 : 28)
28. And when thou hast embarked on the Ark – thou and those with thee,- say: “Praise be to Allah, Who has saved us from the people who do wrong.”

28. Mikor elrendezkedsz te és azok, kik veled vannak a bárkán, mondd: „Legyen áldott Allah, Ki megmenekített minket a bűnösök népétől.”

وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِى مُنزَلًۭا مُّبَارَكًۭا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ
(23 : 29)
29. And say: “O my Lord! enable me to disembark with thy blessing: for Thou art the Best to enable (us) to disembark.”

29. Mondd: „Uram! Érkeztess révbe az áldásoddal érkezőként, mert Te vagy a révbe érkeztetők Legjobbika!”

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍۢ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ
(23 : 30)
30. Verily in this there are Signs (for men to understand); (thus) do We try (men) [15].

30. Bizony, ebben vannak a Jelek, mert Mi vagyunk, kik próbára tesznek [15]!

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ
(23 : 31)
31. Then We raised after them another generation.

31. Majd Mi egy másik nemzedéket emeltünk fel utánuk.

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًۭا مِّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ
(23 : 32)
32. And We sent to them an apostle from among themselves, (saying), “Worship Allah. ye have no other god but Him. Will ye not fear (Him) [16]?”

32. Egy Apostolt küldtünk el hozzájuk, ki közülük való, mondván: „Imádkozzatok Allahhoz. Nincs számotokra más Isten, hát nem őrizkedtek [16]?”

وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ ٱلْءَاخِرَةِ وَأَتْرَفْنَٰهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌۭ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ
(23 : 33)
33. And the chiefs of his people, who disbelieved and denied the Meeting in the Hereafter, and on whom We had bestowed the good things of this life, said: “He is no more than a man like yourselves: he eats of that of which ye eat, and drinks of what ye drink.

33. Így szóltak a főemberek népéből, kik tagadták, meghazudtolták a Túlvilági találkozót és kiket Mi elkényeztettünk az Evilági életben: „Ő nem más, mint ember, akárcsak ti. Azt eszi, mit ti esztek, és azt issza, mit ti isztok.”

وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًۭا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًۭا لَّخَٰسِرُونَ
(23 : 34)
34. “If ye obey a man like yourselves, behold, it is certain ye will be lost [17].

34. „Ha egy olyan embernek engedelmeskedtek, mint ti, akkor bizony vesztesek lesztek [17].”

أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًۭا وَعِظَٰمًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ
(23 : 35)
35. “Does he promise that when ye die and become dust and bones, ye shall be brought forth (again)?

35. „Azt ígéri-e, hogy ha meghaltok, majd por, csont lesztek és (újból) előhozattok?”

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ
(23 : 36)
36. “Far, very far is that which ye are promised!

36. „El innen, messzi innen attól, mit nektek ígért!”

إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ
(23 : 37)
37. “There is nothing but our life in this world! We shall die and we live! But we shall never be raised up again!

37. „Mert csak az Evilági életünk létezik! Meg fogunk halni, de (most) élünk! Nem támasztanak fel (újból).”

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًۭا وَمَا نَحْنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ
(23 : 38)
38. “He is only a man who invents a lie against Allah, but we are not the ones to believe in him!”

38. „Ő nem más, mint egy férfi, ki kieszelte Allahra a hazug szót és mi nem hiszünk neki!”

قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِى بِمَا كَذَّبُونِ
(23 : 39)
39. (The prophet) said: “O my Lord! help me: for that they accuse me of falsehood.”

39. Így szólt (a Próféta): „Uram! Végy pártfogásodba abban, miben meghazudtolnak!”

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍۢ لَّيُصْبِحُنَّ نَٰدِمِينَ
(23 : 40)
40. ((Allah)) said: “In but a little while, they are sure to be sorry!”

40. Mondta (Allah): „Csak kevés kell hozzá és bizony (nagyon) megbánják!”

فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَٰهُمْ غُثَآءًۭ ۚ فَبُعْدًۭا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ
(23 : 41)
41. Then the Blast overtook them with justice, and We made them as rubbish of dead leaves (floating on the stream of Time)! So away with the people who do wrong [18]!

41. Elragadta őket a vész az Igazzal és avarrá tettük meg őket. El, messzi a bűnösök népétől [18]!”

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ
(23 : 42)
42. Then We raised after them other generations.

42. Majd más nemzedékeket telepítettünk meg utánuk.

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَـْٔخِرُونَ
(23 : 43)
43. No people can hasten their term, nor can they delay (it).

43. Nem futhat nemzet saját sorsa elé és nem is késleltethetik azt.

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ۖ كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةًۭ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ ۚ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًۭا وَجَعَلْنَٰهُمْ أَحَادِيثَ ۚ فَبُعْدًۭا لِّقَوْمٍۢ لَّا يُؤْمِنُونَ
(23 : 44)
44. Then sent We our apostles in succession: every time there came to a people their apostle, they accused him of falsehood: so We made them follow each other (in punishment): We made them as a tale (that is told): So away with a people that will not believe [19]!

44. Majd elküldtük Prófétáinkat egymás után. Mind ahányszor egy néphez eljött Prófétája, meghazudtolták őt és Mi váltogattuk őket (a népeket) egyiket a másik után. Történetekké tettük meg őket: hát messzire, el a néptől, kik nem hisznek [19]!

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَٰرُونَ بِـَٔايَٰتِنَا وَسُلْطَٰنٍۢ مُّبِينٍ
(23 : 45)
45. Then We sent Moses and his brother Aaron, with Our Signs and authority manifest [20],

45. Majd elküldtük Mózest és fivérét, Áront az Áyáinkkal és nyilvánvaló hatalommal [20],

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِۦ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ قَوْمًا عَالِينَ
(23 : 46)
46. To Pharaoh and his Chiefs: But these behaved insolently: they were an arrogant people.

46. A Fáraóhoz és főembereihez. De ők gőgösködtek, önkényes nép voltak.

فَقَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَٰبِدُونَ
(23 : 47)
47. They said: “Shall we believe in two men like ourselves? And their people are subject to us [21]!”

47. Mondták: „Higgyünk-e két olyan embernek, mint mi vagyunk, és népük minket szolgál [21]?

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ
(23 : 48)
48. So they accused them of falsehood, and they became of those who were destroyed.

48. Meghazudtolták őket és pusztulás várt rájuk.

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
(23 : 49)
49. And We gave Moses the Book, in order that they might receive guidance.

49. Megadtuk Mózesnek a Könyvet, hátha tán jó útra térnek.

وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥٓ ءَايَةًۭ وَءَاوَيْنَٰهُمَآ إِلَىٰ رَبْوَةٍۢ ذَاتِ قَرَارٍۢ وَمَعِينٍۢ
(23 : 50)
50. And We made the son of Mary and his mother as a Sign: We gave them both shelter on high ground, affording rest and security and furnished with springs [22].

50. Mária fiát és az ő anyját Jeleknek tettük meg. Rejteket nyújtottunk nekik a magaslaton, ahol biztonságra és tisztavizű forrásra leltek [22].

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌۭ
(23 : 51)
51. O ye apostles! enjoy (all) things good and pure, and work righteousness: for I am well-acquainted with (all) that ye do [23].

51. Ó, Próféták! Egyetek az üdvösekből és cselekedjetek jótéteményeket. Tudója vagyok annak, mit tesztek [23].

وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةًۭ وَٰحِدَةًۭ وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ
(23 : 52)
52. And verily this Brotherhood of yours is a single Brotherhood, and I am your Lord and Cherisher: therefore fear Me (and no other) [24].

52. Mert a ti Ummátok (Hitközösségetek) egy Umma és én vagyok Uratok, hát őrizkedjetek [24]!

فَتَقَطَّعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًۭا ۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ
(23 : 53)
53. But people have cut off their affair (of unity), between them, into sects: each party rejoices in that which is with itself [25].

53. Szektákká szaggatták szét dolgukat maguk közt és minden párt annak örvendezik, ami az övé [25].

فَذَرْهُمْ فِى غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ
(23 : 54)
54. But leave them in their confused ignorance for a time.

54. Hagyjátok őket tudatlanságukban egy ideig,

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٍۢ وَبَنِينَ
(23 : 55)
55. Do they think that because We have granted them abundance of wealth and sons,

55. Arra számítanak-e, hogy vagyont és fiakat nyújtunk nekik?

نُسَارِعُ لَهُمْ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ
(23 : 56)
56. We would hasten them on in every good? Nay, they do not understand.

56. Siettetjük nekik a jókat? Mi több! Ők nem értik.

إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ
(23 : 57)
57. Verily those who live in awe for fear of their Lord;

57. Mert kik Uruk félésétől meghunyászkodók,

وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ
(23 : 58)
58. Those who believe in the Signs of their Lord;

58. Kik Uruk Áyáit hiszik,

وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ
(23 : 59)
59. Those who join not (in worship) partners with their Lord;

59. Kik Uruk mellé társat nem állítanak,

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَوا۟ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَٰجِعُونَ
(23 : 60)
60. And those who dispense their charity with their hearts full of fear, because they will return to their Lord [26];-

60. Kik szívük hódolatából adják, mit adnak, mert ők megtérnek Urukhoz [26],-

أُو۟لَٰٓئِكَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَهُمْ لَهَا سَٰبِقُونَ
(23 : 61)
61. It is these who hasten in every good work, and these who are foremost in them.

61. Ezek ők, kik versengenek a jókban és élen járnak abban.

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَلَدَيْنَا كِتَٰبٌۭ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
(23 : 62)
62. On no soul do We place a burden greater than it can bear: before Us is a record which clearly shows the truth: they will never be wronged [27].

62. Nem rovunk a lélekre többet, mint mit elbír. Nálunk a Könyv, mi az Igaz szószólója és nem éri őket méltánytalanság [27].

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِى غَمْرَةٍۢ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَٰلٌۭ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَٰمِلُونَ
(23 : 63)
63. But their hearts are in confused ignorance of this; and there are, besides that, deeds of theirs, which they will (continue) to do [28],-

63. Mi több! Szívük nem vesz minderről tudomást. Emellett ott vannak tetteik, miket művelnek [28],-

حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْـَٔرُونَ
(23 : 64)
64. Until, when We seize in Punishment those of them who received the good things of this world, behold, they will groan in supplication!

64. Míg le nem sújtunk büntetésünkkel azokra, kiket elkényeztettünk. Lám! Mennyire esdekelnek!

لَا تَجْـَٔرُوا۟ ٱلْيَوْمَ ۖ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ
(23 : 65)
65. (It will be said): “Groan not in supplication this day: for ye shall certainly not be helped by Us.

65. (Mondva lesz nekik): „Ma ne esdekeljetek! Nektek nem jár Tőlünk pártfogás!”

قَدْ كَانَتْ ءَايَٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ تَنكِصُونَ
(23 : 66)
66. “My Signs used to be rehearsed to you, but ye used to turn back on your heels-

66. „Valaha olvasták nektek Áyáimat, de akkor sarkon fordultatok-”

مُسْتَكْبِرِينَ بِهِۦ سَٰمِرًۭا تَهْجُرُونَ
(23 : 67)
67. “In arrogance: talking nonsense about the (Qur’an), like one telling fables by night [29].”

67. „Gőgösen dacoltatok (a Korán szavaival), mintha az esti mese lenne [29].”

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا۟ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ
(23 : 68)
68. Do they not ponder over the Word (of Allah., or has anything (new) come to them that did not come to their fathers of old [30]?

68. Nem töprengenek el a Szó felett, mi eljött hozzájuk, s mi nem jött el előd atyáiknak [30]?

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا۟ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ
(23 : 69)
69. Or do they not recognise their Messenger, that they deny him?

69. Vagy nem ismerik fel tán Prófétájukat, kit megtagadnak?

أَمْ يَقُولُونَ بِهِۦ جِنَّةٌۢ ۚ بَلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَٰرِهُونَ
(23 : 70)
70. Or do they say, “He is possessed”? Nay, he has brought them the Truth, but most of them hate the Truth.

70. Vagy azt mondják: „Megszállott?” Mi több, ő elhozta nektek az Igazságot, de legtöbbjüknek az Igazság gyűlöletes!

وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَٰهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ
(23 : 71)
71. If the Truth had been in accord with their desires, truly the heavens and the earth, and all beings therein would have been in confusion and corruption! Nay, We have sent them their admonition, but they turn away from their admonition [31].

71. Ha az Igazság az ő vágyaikat követné, bizony romlásba dőlnének az Egek, a Föld és minden, mi azokon van. Mi több, elhoztuk nekik a figyelmeztetést, de ők figyelmeztetésüktől elfordulnak [31].

أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًۭا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌۭ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ
(23 : 72)
72. Or is it that thou askest them for some recompense? But the recompense of thy Lord is best: He is the Best of those who give sustenance [32].

72. Vagy tán fizetséget kérsz tőlük? Urad fizetsége jobb, mert Ő a Gondoskodók Legjobbja [32]!

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍۢ مُّسْتَقِيمٍۢ
(23 : 73)
73. But verily thou callest them to the Straight Way;

73. Mert bizony, te az Egyenes Ösvényre hívod őket,

وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَٰطِ لَنَٰكِبُونَ
(23 : 74)
74. And verily those who believe not in the Hereafter are deviating from that Way.

74. De kik nem hisznek a Túlvilágban, letérnek az Ösvényről.

وَلَوْ رَحِمْنَٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّۢ لَّلَجُّوا۟ فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ
(23 : 75)
75. If We had mercy on them and removed the distress which is on them, they would obstinately persist in their transgression, wandering in distraction to and fro [33].

75. Ha megkegyelmeznénk nekik és levennénk róluk az ártást, bizony zsarnokságukba menekülnének vakon [33].

وَلَقَدْ أَخَذْنَٰهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ
(23 : 76)
76. We inflicted Punishment on them, but they humbled not themselves to their Lord, nor do they submissively entreat (Him) [34]!-

76. Büntetéssel sújtottuk őket, de ők nem alázkodtak meg Uruk előtt és nem hódoltak be (Neki) [34].

حَتَّىٰٓ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًۭا ذَا عَذَابٍۢ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ
(23 : 77)
77. Until We open on them a gate leading to a severe Punishment: then Lo! they will be plunged in despair therein!

77. Míg meg nem nyitjuk nekik a kaput, mi a szörnyű büntetéshez vezet. Lám! Hogy kétségbe esnek!

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۚ قَلِيلًۭا مَّا تَشْكُرُونَ
(23 : 78)
78. It is He Who has created for you (the faculties of) hearing, sight, feeling and understanding: little thanks it is ye give [35]!

78. Ő az, Ki megalkotta nektek a hallást, a látást és a szíveket. Kevés a hála, mit adtok [35]!

وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
(23 : 79)
79. And He has multiplied you through the earth, and to Him shall ye be gathered back.

79. Ő az, Ki sokasított titeket a Földön és Hozzá tereltettek vissza.

وَهُوَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَٰفُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
(23 : 80)
80. It is He Who gives life and death, and to Him (is due) the alternation of Night and Day: will ye not then understand [36]?

80. Ő az, Ki életre kelti a holtat, Alá rendelődik az éj és nappal váltakozása, hát nem éritek fel [36]?

بَلْ قَالُوا۟ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوَّلُونَ
(23 : 81)
81. On the contrary they say things similar to what the ancients said.

81. Mi több! Azt mondják, amit az elődök mondtak.

قَالُوٓا۟ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًۭا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ
(23 : 82)
82. They say: “What! when we die and become dust and bones, could we really be raised up again?

82. Mondták: „Ha meghalunk, por és csont leszünk, és valóban újra feltámadunk?”

لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا هَٰذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ
(23 : 83)
83. “Such things have been promised to us and to our fathers before! they are nothing but tales of the ancients!”

83. „Ezt ígérték nekünk és atyáinknak azelőtt! De ezek csak az elődök meséi!”

قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(23 : 84)
84. Say: “To whom belong the earth and all beings therein? (say) if ye know!”

84. Mondd: „Kié a Föld és minden, mi azon van? (Mondjátok), ha tudjátok!”

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
(23 : 85)
85. They will say, “To Allah.” say: “Yet will ye not receive admonition?”

85. Azt fogják mondani: „Allahé”, mondd: „Nem lettetek tán erre emlékeztetve?”

قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ
(23 : 86)
86. Say: “Who is the Lord of the seven heavens, and the Lord of the Throne (of Glory) Supreme?”

86. Mondd: „Ki a hét Ég Ura és a Legfelső Trón Birtokosa?”

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
(23 : 87)
87. They will say, “(They belong) to Allah.” Say: “Will ye not then be filled with awe?”

87. Azt fogják mondani: „Allah”, mondd: „Akkor miért nem őrizkedtek?”

قُلْ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍۢ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(23 : 88)
88. Say: “Who is it in whose hands is the governance of all things,- who protects (all), but is not protected (of any)? (say) if ye know.”

88. Mondd: „Kinek a kezében van minden dolog Teljhatalma, Aki mindenre felvigyáz, de Rá nem vigyáz senki? (Mondjátok), ha tudjátok!”

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ
(23 : 89)
89. They will say, “(It belongs) to Allah.” Say: “Then how are ye deluded [37]?”

89. Azt fogják mondani: „Allahé!” Mondd: „Akkor hogy lehettek káprázatban [37]?”

بَلْ أَتَيْنَٰهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ
(23 : 90)
90. We have sent them the Truth: but they indeed practise falsehood!

90. Lebocsátottuk nekik az Igazságot, de ők hazug utat járnak!

مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍۢ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًۭا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ
(23 : 91)
91. No son did Allah beget, nor is there any god along with Him: (if there were many gods), behold, each god would have taken away what he had created, and some would have lorded it over others! Glory to Allah. (He is free) from the (sort of) things they attribute to Him [38]!

91. Allah nem nemzett gyermeket és nincs Vele más Isten. (Ha több isten lenne), akkor minden isten magával vinné azt, mit teremtett és egyik a másik felett hatalmaskodna. Legyen Dicső Allah azok felett, mit Neki tulajdonítanak [38]!

عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ
(23 : 92)
92. He knows what is hidden and what is open: too high is He for the partners they attribute to Him!

92. A Láthatatlan és Látható Tudója, Legyen Magasságos azok felett, kikkel Őt társítják!

قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّى مَا يُوعَدُونَ
(23 : 93)
93. Say: “O my Lord! if Thou wilt show me (in my lifetime) that which they are warned against [39],-

93. Mondd: „Uram! Ha megmutatnád nekem azt, mire ők ígéretet kaptak (büntetés) [39],-

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِى فِى ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ
(23 : 94)
94. “Then, O my Lord! put me not amongst the people who do wrong!”

94. „Uram! Ne tégy meg engem a bűnösök népe közé!”

وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَٰدِرُونَ
(23 : 95)
95. And We are certainly able to show thee (in fulfilment) that against which they are warned.

95. Mert, bizony, Mi képesek vagyunk bemutatni neked azt, mi nekik ígérve van,

ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ
(23 : 96)
96. Repel evil with that which is best: We are well acquainted with the things they say [40].

96. Hárítsd el a rosszat azzal, ami jó. Mi Tudói vagyunk annak, mit beszélnek [40].

وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ
(23 : 97)
97. And say “O my Lord! I seek refuge with Thee from the suggestions of the Evil Ones [41].

97. Mondd: „Uram! Benned keresek menedéket a gonoszok sustorgásától [41].”

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ
(23 : 98)
98. “And I seek refuge with Thee O my Lord! lest they should come near me.”

98. „Benned keresek menedéket, ó, Uram, ha közelednek felém.”

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ
(23 : 99)
99. (In Falsehood will they be) Until, when death comes to one of them, he says: “O my Lord! send me back (to life),-

99. (Tévelygés útján járnak), míg el nem jön egyikükhöz a halál és mondja: „Ó Uram! Küldj vissza (az életbe),-”

لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًۭا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّآ ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ۖ وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ
(23 : 100)
100. “In order that I may work righteousness in the things I neglected.” – “By no means! It is but a word he says.”- Before them is a Partition till the Day they are raised up [42].

100. „Hogy jókat cselekedhessek a dolgokban, miket hátrahagytam.”Semmi esetre sem! Ezek puszta szavak, miket mond. Előttük a válaszfal a Napig, mikor feltámasztatnak [42].

فَإِذَا نُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍۢ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ
(23 : 101)
101. Then when the Trumpet is blown, there will be no more relationships between them that Day, nor will one ask after another [43]!

101.Ha megfújják a fanfárokat, nem lesz köztük atyafiság ezen a Napon és nem kérdezősködnek [43].

فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ
(23 : 102)
102. Then those whose balance (of good deeds) is heavy,- they will attain salvation:

102. Kinek mérlege nehéznek találtatik, ezek ők, a boldogulók:

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ
(23 : 103)
103. But those whose balance is light, will be those who have lost their souls, in Hell will they abide [44].

103.Kinek mérlege könnyűnek találtatik, ezek ők, kik elvesztik lelküket, s a Pokolban lesznek mindörökre [44].

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَٰلِحُونَ
(23 : 104)
104. 104. The Fire will burn their faces, and they will therein grin, with their lips displaced.
104. Pokol perzseli arcukat és abban torzulnak.

أَلَمْ تَكُنْ ءَايَٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ
(23 : 105)
105. “Were not My Signs rehearsed to you, and ye did but treat them as falsehood?”

105. „Nem hirdették-e ki nektek Áyáimat és ti azt meghazudtoltátok?”

قَالُوا۟ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًۭا ضَآلِّينَ
(23 : 106)
106. They will say: “our Lord! Our misfortune overwhelmed us, and we became a people astray [45]!

106. Mondják: „Urunk! Balszerencsénk felülkerekedett rajtunk és mi tévelyedett nép vagyunk [45].”

رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَٰلِمُونَ
(23 : 107)
107. “Our Lord! bring us out of this: if ever we return (to Evil), then shall we be wrong-doers indeed!”

107. „Urunk! Vigyél minket ki ebből! Ha visszatérnénk (romlott életünkhöz), valóban bűnösök leszünk!”

قَالَ ٱخْسَـُٔوا۟ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ
(23 : 108)
108. He will say: “Be ye driven into it (with ignominy)! And speak ye not to Me [46]!

108. Majd mondja (az Úr): „Nincs menekvés onnan! És ne szóljatok Hozzám [46]!”

إِنَّهُۥ كَانَ فَرِيقٌۭ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ
(23 : 109)
109. “A part of My servants there was, who used to pray ‘our Lord! we believe; then do Thou forgive us, and have mercy upon us: For Thou art the Best of those who show mercy!”

109. Szolgálóim közül néhányan így szólnak: „Urunk! Mi hiszünk. Bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk! Te vagy a Kegyelmesek Legjobbja!

فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰٓ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ
(23 : 110)
110. “But ye treated them with ridicule, so much so that (ridicule of) them made you forget My Message while ye were laughing at them [47]!

110. „De ti mulatságosnak tartottátok őket, míg ők elfeledtették veletek Üzenetemet, s ti csak nevettetek rajtuk [47]!”

إِنِّى جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓا۟ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ
(23 : 111)
111. “I have rewarded them this Day for their patience and constancy: they are indeed the ones that have achieved Bliss…”

111.„Ma megjutalmazom őket állhatatosságukért és ők a győzedelmesek.”

قَٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ
(23 : 112)
112. He will say: “What number of years did ye stay on earth?”

112. Mondja (az Úr): „Mennyit időztetek a Földön, években számolva?”

قَالُوا۟ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍۢ فَسْـَٔلِ ٱلْعَآدِّينَ
(23 : 113)
113. They will say: “We stayed a day or part of a day: but ask those who keep account [48].”

113. Mondják: „Egy napot, vagy a nap egy részét (talán). Kérdezd azt, ki számolta [48].”

قَٰلَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًۭا ۖ لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(23 : 114)
114. He will say: “Ye stayed not but a little,- if ye had only known!

114. Majd mondja (az Úr): „Ti csak keveset időztetek. Ha ti azt tudnátok!”

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًۭا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
(23 : 115)
115. “Did ye then think that We had created you in jest, and that ye would not be brought back to Us (for account) [49]?”

115. „Arra számítottatok-e, hogy szórakozásból teremtettünk meg titeket és nem tértek meg Hozzánk [49]?”

فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ
(23 : 116)
116. Therefore exalted be Allah, the King, the Reality: there is no god but He, the Lord of the Throne of Honour!

116. Legyen Magasságos Allah, a Király, a Valóság! Nincs más Isten, csak Ő, a Nemes Trón Ura!

وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ
(23 : 117)
117. If anyone invokes, besides Allah, Any other god, he has no authority thereof; and his reckoning will be only with his Lord! and verily the Unbelievers will fail to win through [50]!

117. Aki Allahon kívül más istent szólít, nincs erre bizonysága, de Uránál lesz számadása. Mert bizony, nem boldogulnak a hitetlenek [50]!

وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ
(23 : 118)
118. So say: “O my Lord! grant Thou forgiveness and mercy for Thou art the Best of those who show mercy!”

118. Mondd: „Uram! Bocsájts meg és kegyelmezz, mert Te vagy a Megbocsájtók Legjobbja!”


     
Footnotes
Lábjegyzet
     
[1] This verse connects on with verses 10 and 11 below. The success or victory may come in this world, but is certain and lasting in the world to come.[1] Ez a vers összeköti a többi verset, egészen a 11-ikig. A boldogulás lehet, hogy még ebben az életben elkövetkezik, de bizonyossággal a Túlvilág boldogulásában bízhatunk.

[2] The Muslim must guard himself against every kind of sex abuse or sex perversion. The psychology associated with the name of Freud traces many of our hidden motives to sex, and it is common knowledge that our refinement or degradation may be measured by the hidden workings of our sex instincts. But even the natural and lawful exercise of sex is restricted to the marriage bond, under which the rights of both parties are duly regulated and maintained.[2] A Muszlim visszatartja magát a tiltott szexuális gyakorlattól és perverziótól. A Freud nevével fémjelzett filozófiai felfogás szerint, az ember rejtett motivációiban a szex meghatározó szerepet játszik. Hétköznapi életünk tapasztalása is az, hogy kifinomultságunkat, vagy romlottságunkat jól érzékelteti rejtett szexuális ösztönünk megnyilvánulása. A természetes és rendszeres szexuális élet csak házassági kapcsolatokban törvényes, ahol a felek jogai és kötelezettségei rögzítve vannak.

[3] This is further explained and amplified in 4:25. It will be seen there that the status of a captive when raised to freedom by marriage is the same as that of a free woman as regards her rights.[3] Ennek kifejtése a 4:25-ben található meg. A rabszolganői státuszt a házasság megszűnteti és szabad női státusszal teszi azt egyenértékűvé.

[4] Trusts may be express or implied. – Express trusts are those where property is entrusted or duties are assigned by some one to some other whom he trusts, to carry out either immediately or in specified contingencies, such as death. – Implied trusts arise out of power, or position, or opportunity; e.g., a king holds his kingdom on trust from Allah for his subjects. The subject of covenants, express and implied, has been discussed in 5:1. Covenants create obligations, and express and implied trusts and covenants taken together cover the whole field of obligations.[4] A ránk bízott dolgok lehetnek nyilvánosak, vagy hallgatólagosak. Nyilvánosak közé tartozik a ránk bízott tulajdon, tárgy, amit bizalmi alapon megőrzésre nálunk hagytak. Ilyen egy haldokló ránk bízott végakarata is. A hallgatólagos letét egy Allah által ránk hagyományozott feladat, kötelesség, amit a ránk ruházott hatalomnál, pozíciónknál fogva tartozunk ellátni. Ilyen a király alattvalóit szolgáló kötelezettsége, hiszen hatalmát Allahtól kapta, amit javukra kell fordítania. Az egyezségek betartásáról az 5:1-ben olvashatunk. Az egyezségek hallgatólagos, bizalmi letétek is egyben, tehát azok hű megtartása duplán is kötelező.

[5] Here we are told how necessary the habit of regular prayer is to our spiritual well-being and development, as it brings us closer to Allah, and thus sums up the light of the seven jewels of our Faith, viz.,: – humility, – avoidance of vanity, – charity, – sex purity, – fidelity to trusts, – and to covenants, – and an earnest desire to get closer to Allah.[5] Az ima közelebb visz Allahhoz és saját belső megnyugvásunkat, jóérzésünket szolgálja. A Hit hét drágaköve: 1. alázat, 2. hívságok, hiábavalóságok elkerülése, 3. jótékonyság, 4. erény, 5. a ránk bízott javak, feladatok megtartása, 6. egyezségek hű teljesítése, 7. vágy Allah közelségére.

[6] In this beautiful passage, Allah’s creative work, as far as man is concerned, is recapitulated, in order to show man’s real position in this life, and the certainty of the future: to which he was referred for his reward in verses 10-11 above. For the various stages of creation, see 2:117. Here we are not concerned with the earliest stage, the creation of primeval matter out of nothing. It is also a process of creation when inorganic matter becomes living matter. Thus inorganic constituents of the earth are absorbed into living matter by way of food and living matter reproduces itself by means of sperm. This is deposited in the ovum and fertilises it and rests for a time in security in the mother’s womb. The first change in the fertilised ovum is the conversion into a sort of clot of thickly congealed blood; the zygote cells grow by segmentation; then the mass gradually assumes shape in its growth as a foetus. From the lump develop bones and flesh and organs and a nervous system. So far man’s growth is like that of an animal, but a further process takes place which makes the infant animal into the infant man. This is the breathing from Allah’s spirit into him (15:29). It may be a continuous process parallel to that of physical growth. The child is born; it grows; it decays and dies; but after death another chapter opens for the individual, and it is to remind us of this most momentous chapter that the previous stages are recapitulated.[6] Ebben a gyönyörű részben Allah teremtését látjuk, amibe beletartozik az ember teremtése is. A teremtés nem egyszeri, hanem ismétlődő, így az ember láthatja jelenét ez Evilágon, de jövőjéről is képet alkothat. Ezt a jövőt vezeti fel az 1-11. vers. A teremtés különböző fázisait már láttuk a 2:117-ben. Ebben a versben nem térünk ki az első fázisra, az anyag teremtésére a semmiből. A szervetlen anyagból élő anyaggá válás folyamatát látjuk. A Föld szervetlen alkotórészei a teremtés hatalma által táplálékká lesznek, melyek élő anyagot generálnak. Ezek között szerepel a reprodukció alapsejtje, a sperma, az élet cseppje. Ez a petefészekbe jutva megtermékenyíti a másik alapsejtet, a petét, ami biztos helyen telepszik meg, ami nem más, mint az anyák méhe. A megtermékenyített petesejt alvadt anyag képét mutatja, ami a zigóta osztódásával jön létre. Ez az alvadék lassan duzzanattá, embrióvá lesz. Az embrióban megjelennek a csontok, a szövetek szerveké differenciálódnak, kialakul az idegrendszer. Eddig az ember fejlődése nem tér el egy állatétól, de az ember-állat magzatba Allah lelket lehel, amitől emberré lesz (15:29). Majd a fizikai fejlődés tovább folytatódik, és a gyermek megszületik. Kezdetét veszi a méhen kívüli szakasz. Fejlődés, hanyatlás és halál. A halál után, azonban egy másik fejezet nyílik. Ez az emlékezetes vers arra figyelmeztet, hogy az előbb ismertetett folyamat megismétlődik.

[7] Our physical death in this mortal life seems to make a break. But if it were the end of all, our life becomes meaningless. Our own instinct tells us that it cannot be so, and Allah assures us that there will be a resurrection for judgment.[7] Fizikai halálunk az élet elmúltával szakadásnak tűnik. Ha ezzel mindennek vége lenne, életünk értelmét vesztené. Ösztöneink azt sugallják és Allah arra ad biztosítékot, hogy lesz feltámadás és lesz végítélet.

[8] Taraiq: literally tracts, roads, orbits or paths. Here it means: seven heavens. The assurance given in the next clause, that Allah cares for us and all His Creation.[8] Taraiq: pályák, utak, ösvények. Itt a Hét Mennyországot jelenti. A biztosítékot a következő klauzula adja. Allah minden teremtményéről gondoskodik.

[9] Normally the rain comes well distributed; it soaks into the soil; the moisture is retained for a long time in all high grounds; it soaks and penetrates through many layers of soil and forms the architecture of physical geography; the retentive powers of higher soil enable rivers to flow perennially even where the rainfall is seasonal and confined to a few months in the year. Another form in which water comes down from the sky according to due measure is in snow and hail: these also have their place in the economy of air and soil. Were it not for snow and glaciers in the higher mountain regions, some of the rivers would fail in their abundant flow. As wonderful as the supply of water and moisture is its drainage. It returns to the sea and air in all sorts of ways, and the formation of mist and clouds repeats the cycle. Were it not for the drainage and the clearance of the waters.[9] Normális esetben az eső egyenletes eloszlásban érkezik. Átitatja a talajt, a nedvességet a különböző rétegek visszatartják. Ahogy a föld rétegei érintkezésbe kerülnek a vízzel, úgy alakul ki a domborzat mérnöki rendszere. A mély rétegek vízvisszatartása és elengedése, lehetővé teszi a folyók, vízfolyások állandó működését még akkor is, ha az eső csak időszakos. Másik formája az égből érkező csapadéknak a hó, vagy jég. Ezeknek is meg van a helye a levegő és talaj vízgazdálkodásában. Vannak folyók, melyeket a magasokban létrejövő gleccserek táplálnak. Amennyire csodálatos a víz és csapadék érkezése, annyira lenyűgöző annak elvezetése is. A vizek különböző utakon a tengerekbe és levegőbe kerülnek. Majd köd, felhő képződik és minden kezdődik újból. Az egész egy hasznosítási és megtisztulási folyamat.

[10] For Arabia the best olives grow round about Mount Sinai. The fig, the olive, Mount Sinai, and the sacred city of Makkah are mentioned together in association in 95:1-3, where we shall consider its meaning. Olive oil is an ingredient in medicinal ointments. If used for food, the olive has a delicious flavour, Cf. also 24:35, where the olive is called a Blessed Tree.[10] Arábián belül a Sinai Hegyén terem a legjobb olíva. A fügét, olívát, Sinai Hegyet és Mekka szent helyét említi a 95:1-3, amit akkor fogunk értelmezni. Az olíva gyógyszeripari termékek egyik összetevője, kenőanyag, egyben élelem, íze csodálatos. A 24:35-ben az olívát Áldott Fának írja le.

[11] The material gifts having been mentioned, which we receive from a wise and kindly Providence, our attention is now directed to Allah’s Providence in spiritual matters. He sent Teachers to instruct and guide us, and though they were mocked, rejected, and accused of falsehood and selfishness, they were protected by Allah, and Allah’s Truth at length prevailed.[11] Az előzőekben az anyagi gondviselésről esett szó, most figyelmünk Allah spirituális gondoskodása felé terelődik. Elküldte Prófétáit, kik tanították, vezették az embereket, de ők megcsúfolták, elutasították a küldötteket. Allah védelmükre kelt, végül mindig Allah igazsága győzedelmeskedett.

[12] They attribute altogether wrong motives to him (such as would have actuated them themselves), in saying that he was trying to establish his own personal superiority over them by his preaching. Then they accuse him of falsehood in claiming to bring a message of Allah. “If”, they say, “Allah had wished to send us messengers, He would have sent angels, not a man like ourselves and from among ourselves. Our ancestors did not worship One God: why should we?”[12] A nép rossz motivációkat tulajdonított neki, mert saját magukból indultak ki. Úgy gondolták, hogy hatalmat akar gyakorolni felettük, ezért prédikál. Azzal vádolták, hogy meg akarja téveszteni őket azzal, hogy Allah igéit terjeszti közöttük. Ha Allah valóban Prófétát küldene, mondták, akkor nem közülük választana egy halandót, hanem egy Angyalt küldene máshonnan. „Ha őseink nem imádkoztak az Egy Istenhez, mi miért tennénk?”

[13] I construe this to be a speech of another group among them. They thought he was mad, and best left alone. His madness would run out, or he would come to an evil end.[13] Feltehetőleg ez az emberek másik csoportja, aki megszállottnak tartotta őt. „Ha bolond, magára kell hagyni, míg az őrület el nem száll belőle, vagy meg nem hal.”

[14] See 11:40.[14] Lásd 11:40.

[15] Noah’s contemporaries had all sorts of chances and warnings. But they refused to believe and perished. But Allah’s Truth survived, and it went to the next and succeeding generations. Will not mankind understand?[15] Noé kortársai figyelmeztetést és esélyt kaptak. Elutasították azt és elpusztultak. De Allah Igazsága tovább él és tovább szállt a következő generációkra. Mikor fogja az emberiség végre megérteni?

[16] If this refers to any particular prophet, it must be Hud whose mission was to the ‘Ad people, or to Salih, whose mission was to the Thamud people. That is the sequence after Noah in 11:50-60 and 11:61-68. But I think that as the name is not mentioned, we are to understand in general the type of the post -Flood prophets until we come later on to Moses and Jesus. The object here is not to recount the stories, but to show that the resistance of the wicked made no difference to the triumph of Allah’s holy Truth.[16] Ha ez egy meghatározott Prófétára utal, az vagy Hud, akinek küldetése Aád népéhez szólt, vagy Szalih, aki Thamud népét figyelmeztette. Ez következne a Noé utáni sorrendből 11:50-60 és 61:68. Mivel nem találunk nevet, ezért inkább arra gondolhatunk, hogy egy Özönvíz utáni Próféta általános képére utal a vers, egészen Mózesig és Jézusig. A cél nem történetmesélés, hanem az emberi gyengeség és bűn utáni vonzalom bemutatása azzal, hogy Allah Igazsága minden esetben felülkerekedik.

[17] The type of man, who enjoys the good things of this life, denies a future life, and is jealous of any one who presumes to widen his horizon. He is bored by any mention of the serious things beyond his ken. What good is it, he says, to talk about the future? Enjoy the present. The gain is all in the present: the loss is all in the future.[17] Ez a típus ebben az életben látja a boldogulást, elutasítja a jövőbeli létet. Irigy arra, aki egy kicsit is szélesebb horizonton szemléli a világot. Untatja mindaz, ami saját látótávolságán kívül esik. Mi jó van abban? A jelennel kell foglalkozni, mindent a jelenben lehet elnyerni, a jövő veszteség, mondja.

[18] Ghutha: rubbish of dead leaves, or scum floating on a torrent.[18] Ghutha: szemét, söpredék, vagy avar, amit a szél visz.

[19] Their habitations and their organisation have been wiped out. What remains is merely a vague story of their existence, a tale that is told. Where their name remains, which is not always the case, it is only a byword, suggesting all that is unstable and ephemeral,-“to point a moral and adorn a tale”.[19] Lakóik, intézményeik és minden, amit létrehoztak, letűnt. Csupán történetek maradnak fenn utánuk, ha egyáltalán fennmaradnak. Mert azok is múlandók, letűnnek, mint fizikai valójuk és végül hírük sem marad.

[20] Moses and Aaron had a twofold mission: 1. to Pharaoh and his Court, which failed because of Egyptian arrogance; 2. to the Israelites, for whom the Law was received on Mount Sinai. In both cases there were miracles (“Clear Signs”) and other proofs which showed that they came at Allah’s command and were inspired by His authority.[20] Mózes és Áron kettős küldetést teljesítettek: 1. A Fáraó és főemberei elé álltak, akik Egyiptomot zsarnoki uralmuk alatt tartották. 2. Kivezették Izrael népét, akiknek Allah a Sinai Hegyen Törvényt adott Mózes közvetítésével. Mindkét esetben Allahtól jövő csodák, „világos Jelek”, bizonyságok erősítették meg küldetésüket.

[21] Racial arrogance made the Egyptians say, ‘These men belong to a race which we hold in subjection as our slaves: how can we accept them as messengers of Allah?’[21] Rasszista felsőrendűség szólal meg az Egyiptomiakból: „Ezek itt egy olyan etnikumhoz tartoznak, kik minket szolgálnak. Ők a mi rabszolgáink. Hogy fogadhatjuk el tőlük Allah Üzenetét?”

[22] The virgin birth of Jesus was a miracle both for him and his mother. She was falsely accused of unchastity, but the child Jesus triumphantly vindicated her by his own miracles (19:27-33), and showed by his life the meanness of the calumny against his mother.[22] Jézus fogantatása és szeplőtelen születése csoda volt neki és anyjának. Máriát hamisan vádolták szemérmetlenséggel, de a gyermek Jézus saját csodáival kelt anyja védelmére (19:27-33). Lerántotta a leplet a hitvány rágalmakról, melyekkel anyját támadták.

[23] Literally, “eat”. See 5:66. The prophets of Allah do not pose as ascetics, but receive gratefully all Allah’s gifts, and show their gratitude by their righteous lives.[23] Szó szerint: „egyetek”, lásd 5:66. Allah Prófétái nem pózolnak, nem élnek aszkéta életet. Elfogadják Allah gondoskodását, hálásak és egyenes életet élnek.

[24] 21:92-93. All prophets form one Brotherhood: their message is one, and their religion and teaching are one; they serve the One True God, Who loves and cherishes them; and they owe their duty to Him and Him alone.[24] 21:92-93. A Próféták egy Hitközösséget (Ummát) alkotnak, hiszen egy a küldetésük, egy a tanításuk. Nem is lehet ez másképp, ha ugyanazt az Egy Istent szolgálják, Aki szerető gondoskodással áll mögöttük. Ennek fejében látják el küldetésüket és csak az Ő intelmei szerint élnek.

[25] The people who began to trade on the names of the prophets cut off that unity and made sects; and each sect rejoices in its own narrow doctrine, instead of taking the universal teaching of Unity from Allah. But this sectarian confusion is of man’s making. It will last for a time, but the rays of Truth and Unity will finally dissipate it.[25] Azok, akik egy-egy Próféta neve mögé sorakoztak fel és ebből üzletet csináltak, szétszakították a vallás Egységét és az Egy Vallás helyett, szekták terjedtek el, melyek mindegyike örvendezik annak a kicsinek, amit kiszakított magának a Nagy Univerzális Igazságból, Allah Tanításából. A szektás vallási zűrzavar ember által előidézett jelenség, ehhez Istennek nincs köze. Majd eljön az idő, amikor az Egység Igazsága felülkerekedik és megszünteti a jelen állapotokat.

[26] Their hearts are full of reverence for Allah and fear lest their charity or their hearts be not good enough for acceptance before their Lord; for they have the certainty of a future life, in which they will stand before the Judgment Seat. They fear for their own worthiness, but they hope in Faith.[26] Szívük tele van hódolattal, alázattal és ez indítja őket a jótékonykodásra. Nem mások előtt, hanem csak Uruk előtt akarnak megfelelni. A jótékonysággal saját jövőjüket előlegezik meg, ami a Végítélet Napján pecsételődik meg. Félnek attól, hogy érdemesültek-e a jókra, de hitük által reménykednek.

[27] The record speaks clearly, and shows exactly what each soul has done and thought, and what is due to it in justice. The worst will receive full justice. The best will receive far more than their due: 28:84.[27] A feljegyzés mindent elmond. Minden léleknek megmutatja, mit tett, mit gondolt és milyen ítélet jár mindezért. A legrosszabb viszonzása egyenértékű tetteivel, a jó viszonzása sokkal több a jónál, amit elkövetett: 28:84.

[28] This is said of the Unbelievers who rejected Faith and rejoiced in the vanities of this world. In spite of the proclamation of Truth, they are doubtful of the future Life and Judgment.[28] A hitetlenekről esik szó, kiknek szívei elutasítják a Hitet és az evilági hiábavalóságban lelik örömüket. Az Igazság kihirdetése ellenére más irányba mennek.

[29] Samir: one who remains awake by night, one who passes the night in talk or in the recital of stories of romances, a favourite amusement of the Days of Ignorance.[29] Samir: aki éjszaka fennmarad és az időt beszélgetéssel, mesemondással múlatja. A „dzsahiliya”, azaz a tudatlanság korszakának ez volt az egyik kedvelt időtöltése.

[30] If they ponder over the matter, they will find that Allah’s Message to humanity is as old as Adam. It is good for all ages. It never grows old, and it is never new.[30] Ha egyszer végre belegondolnának, akkor rájönnének, hogy Allah Üzenete az emberiséghez egyidős Ádámmal. Minden korban igaz. Sohasem válik ódonná és senkinek sem lehet új.

[31] Allah is All-Wise and All-Good, and His architecture of the universe is on a perfect Plan. If these poor, low, selfish, ignorant creatures were to plan it according to their hearts’ desires, it would be a dreadful world, full of confusion and corruption.[31] Allah a Mindentudó, a Bölcs Egyedül! Az Ő Univerzális Terve az Egyedüli Tökéletes Terv! Ha ezeknek az alantas, önző, tudatlan teremtményeknek megadatna, hogy tervet készítsenek szívük szerint, akkor szörnyű világ lenne, tele korrupcióval, zűrzavarral.

[32] This is the last of the questions, beginning with 23:68 above, showing the absurdity of the position taken up by the Unbelievers. 1. The Message of Allah is as old as humanity: why do they fight shy of it? 2. They have known their Prophet to be true and righteous: why do they deny him? 3. Is it madness to bring the bitter Truth before them? 4. Does the Prophet ask any worldly reward from them? If not, why do they reject his unselfish efforts for their own good?[32] Ez az utolsó kérdés, aminek sorát a 23:68 kezdte el. A kérdések a hitetlenek álláspontjának abszurditását voltak hivatottak bemutatni. 1. Allah Üzenete az emberiséggel egyidős. Miért kell akkor ennyire küzdeni ellene? 2. Mindenki tudja, hogy a Próféták Igazat hirdettek és egyenes emberek voltak. Miért kell akkor megtagadni őket? 3. Az Igazság hirdetése megszállottságra, őrültségre vall-e? 4. Kérnek-e a Próféták földi ellenszolgáltatást az Üzenet közvetítéséért? Ha nem, akkor miért kell elutasítani önzetlen erőfeszítéseiket?

[33] The reference is to a very severe famine felt in Makkah, which was attributed by the Unbelievers to the presence of the holy Prophet among them and his preaching against their gods. As this is a Makkan Surah, the famine referred to must be that described by Ibn Kathir as having occurred in the 8th year of the Mission, say about four years before the Hijrah. There was also a post-Hijrah famine, which is referred to by, Bukhari, but that was a later event.[33] Az a vers a Mekkát érintő éhínségre utal, amit a hitetlenek a Próféta jelenlétének és isteneik elleni szónoklatainak tulajdonítottak. Mivel ez a Szúra Mekkai eredetű, ezt az éhínséget Ibn Kathir leírásából ismerjük, ami a Prófécia 8-ik esztendejében történt, négy évvel a Hidzrsa előtt. A Hidzsra után is bekövetkezett egy éhínség jóval később, amiről Bukhari tudósított.

[34] Some Commentators understand the battle of Badr to be meant here; if so, this particular verse would be of the Madinah period. But it is better to understand it as referring to the same “distress” as in the preceding verse, or to punishments in general, which obstinate sinners refuse to take as warnings given to them to mend their ways and turn in repentance to Allah.[34] Néhány magyarázó Badr-ra értelmezi ezt a verssort, ami azt jelentené, hogy Medinai versről van szó. Ha ez így lenne, akkor ez a verssor későbbi lenne, mint a Szúra. Ezért mi inkább azon a véleményen vagyunk, hogy az előző vers folytatásával szembesülünk, de lehet általános értelmezést is adni a makacs ellenállás miatt bekövetkező büntetésnek.

[35] As elsewhere, “heart” is to be understood as the seat both of feeling and intelligence. ‘All the means by which knowledge can be gathered, judgment formed, and goodness cultivated, are provided for you by Allah. If you were grateful, you would use those in His service, which is expressed in your service to your fellow men. But instead you ignore these gifts, question Allah’s Providence, and blaspheme against Him!’[35] Ahogy más helyeken, itt is, a „szív” az értelem, értés, intelligencia, a szívvel való látás helye. Allah betáplálta az emberbe azt a vázat, melyre ráaggatható a tudás, ítélőképesség, jóság, stb. Ha az ember Allahnak tetsző módon díszíti fel ezt a vázat és az Ő szolgálatába állítja, akkor más embert is szolgál mindaz, ami önmagában van és ez a cél! Allah teremtményeinek szolgálatával szolgáljuk Istent! Az önző ember önmagába forduló tudása, ítélete és életvitele másokat megfoszt a jóktól és Allah ellen való.

[36] The alternation of Night and Day stands here as a symbol for all the beneficent processes of Nature provided by Allah for the comfort and growth of man’s outer and inner life.[36] Az Éjjelek és Nappalok váltakozása itt azt szimbolizálja, hogy a Természetben végbemenő folyamatok, melyeket Allah vezérel, az ember életét, kényelmét, biztonságát, ellátását szolgálják.

[37] ‘The order and unity of purpose in the Universe argue unity of design and goodness in its Maker. Is it not then sheer madness for you to run after fancies and fail to understand and obey His Will? It is delusion in you to seek other than Allah.’[37] Az Univerzumban fellelhető rendszer és célszerűség Egy Alkotóra utal, Akinél minden szál összefut. Nem őrültség ezek után olyan hiábavalóságok után rohanni, melyek akadályozzák az Ő Tervének megértését és az ahhoz való alkalmazkodást? Allah helyett valami más keresése, csupán káprázat és önámítás.

[38] 17:42. The multiplicity of gods is intellectually indefensible, considering the unity of Design and Purpose in His wonderful Universe.[38] 17:42. A politeizmus és az istenek sokaságának elfogadása sem intellektuális, sem logikai szempontból nem védhető. Ellenkezik az Univerzum Egységével, szabályozásával, törvényeivel.

[39] In the first instance, this applied to the holy Prophet. His subsequent Hijrah from Makkah and the eventual overthrow of the Makkan oligarchy amply prove the fulfilment of the prophecy. But in general meaning it applies to all. We are taught that evil will be visited with a terrible punishment, not only in a future life, but in this very life when its cup is full and the time comes for punishment in Allah’s Plan. If it has to come while we are still on the scene of this life, we are asked to pray that we may not be found in the company of those who draw such punishment on themselves. In other words we must eschew the society of evil ones.[39] Első jelentése a Prófétára vonatkozik. A Mekkai oligarchia ellehetetlenítette a Próféta küldetését, emigrációra kényszerítette őt és a Muszlimokat. Általános értelmezése sokkal tágabb. Meggyőződésünk, hogy a gonosz, ha betelik a pohár, még az evilági életben elnyeri büntetését, amire ráadás a Túlvilág Pokla. Ezért imáinkban kérni kell az Úr oltalmát, hogy tartson vissza a gonoszok társaságától, így a büntetéstől, ami nekik majd jár.

[40] Whether people speak evil of you, in your presence or behind your back, or they do evil to you in either of those ways, all is known to Allah. It is not for you to punish. Your best course is not to do evil in your turn, but to do what will best repel the evil. Two evils do not make a good. Cf. 41:34

[40] Akár jót, akár rosszat beszélnek, vagy tesznek az emberek a hátunk mögött, Allah mindenről tud. Nem rajtunk áll a büntetés. A legjobb magatartás az, ha nem gaztettel válaszolunk a gaztettre, hanem olyannal, ami a gaztettet elhárítja. Két gaztett sosem jön ki jól. 41:34.

[41] But in any case, shun evil for yourself, and you cannot do this without seeking the help and protection of Allah. Not only must you shun all promptings of evil, but you must shun its proximity. It may be that in retaliating on evil, or even in your curiosity to discover what evil is, you may fall into evil yourself. You should avoid going near it or anything which brings it near to you. And in this matter you should seek Allah’s help.[41] Ki kell térnünk a gonosz elől, de ez nem egyszerű, Allah oltalma nélkül nehéz. Nem csak a gonosz kísértését, de közelségét is el kell hárítanunk. Könnyű bűnbe esni, mert lehet, hogy egy ártatlan kíváncsiság beszippant minket a gonosz ármányába. Ha azonban Allahhoz közel húzódunk, akkor védve vagyunk a gaztevőktől is, ezért Allahban kell menedéket keresnünk.

[42] The unrighteous will ask for another chance. But it will be too late then. The time for repentance will then have passed.[42] A bűnös még egy esélyt akar, de ez nem adatik meg neki. Túl késő, a megbánás ideje lejárt.

[43] The old relationships of the world will then be dissolved. Each soul will stand on its merits.[43] A földi kapcsolatok itt már nem számítanak. Mindenki magáért áll jót.

[44] The loss or perdition will not mean that they will die and feel no more: 14:17. The punishment will mean nothing, if there was no sensibility, but total annihilation.[44] A lélek elvesztése, vagy elkárhozás nem jelent halált, vagy az érzékek elvesztését. (14:17). A büntetés nem érne semmit, ha elveszne az érzékelés és totális megsemmisülés lenne a vég.

[45] ‘The evil in us conquered us; it was our misfortune that we surrendered to evil, and went astray.’ They forget that it was by their own deliberate choice that they surrendered to evil, and they are reminded in verses 109-110 of the ridicule with which they covered godly men in their life on earth.[45] „A gonosz felülkerekedett rajtunk. Balszerencsénkre behódoltunk a gonosznak és letértünk az útról.” Elfelejtik, hogy saját szabad akaratukból adták meg magukat a gonosznak. Erre emlékezteti őket a 109-110. vers, amikor ők csak nevettek azokon, akik a hitet komolyan vették a földi életben.

[46] After their flouting of Allah’s Signs and their mockery of godly men on earth, they have forfeited their right to plead for mercy before Allah’s Throne.[46] Megcsúfolták Allah bizonyságait, kigúnyolták az istenfélő embereket, eljátszották jogukat arra, hogy Allah Trónja előtt kegyelemért könyörögjenek.

[47] Literally, ‘they made you forget My Message’. The ungodly were so occupied in the backbiting and ridicule of the godly that the godly themselves became the unconscious cause of the ungodly forgetting the warnings declared by Allah against those who do not treat His Signs seriously. Thus evil often brings about its own ruin through the instrumentality of those whom it would make its victims.[47] „Elfeledtették veletek Üzenetemet”. Az istenteleneket annyira lekötötte az istenfélők lejáratása, nevetségessé tétele, hogy az istenfélő maga lett öntudatlanul az istentelen számára az ok, hogy elfelejtse Allah figyelmeztetéseit. A gonosz gyakran saját magát teszi áldozattá azok kárán, akiket ő tiport le.

[48] The question and answer about Time imply two things. 1. The attention of the ungodly is drawn to the extremely short time of the life in this world, compared to the eternity which they face: they are made to see this, and to realise how mistaken they were in their comparative valuation of things spiritual and things material. 2. Time, as we know it now, will have faded away and appear as almost nothing. It is just a matter relative to this life of temporary probation. Cf. the experience of the Companions of the Cave: 18:19.[48] A kérdés és felelet az idővel kapcsolatban két dologra utal. 1. Az istentelen számára a földi életben eltöltött idő semmisnek tűnik az örökkévalósághoz képest, amivel a Túlvilágon szembesül. Ekkor döbben rá, hogy mekkorát tévedett, amikor az anyagi kínálatot preferálta a spirituálissal szemben. 2. Az idő eltűnő, múlandó fogalom, ami az élet elmúlásával maga is semmivé lesz. Csupán a megpróbáltatás szakaszának kezdeti és végpontját jelöli. (18:19).

[49] Allah’s Creation is not without a high serious purpose. It is not vain, or for mere play or sport. As far as man is concerned, the highest issues for him hang on his behaviour in this life. “Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal”, as Longfellow truly says. We must therefore earnestly search out Allah’s Truth, encouraged by the fact that Allah’s Truth is also, out of His unbounded mercy, searching us out and trying to reach us.[49] Allah teremtése nem céltalan, nem hiábavaló és nem szórakozás. Az ember számára saját viselkedése, hozzáállása adja megítélésének alapját. Az élet realitás, komolyan kell venni és nem a sírgödör a cél. A cél Allah Tervének megfejtése, helyünk megtalálása ebben, ezzel boldogulásunk megteremtése. Ezalatt Allah azt figyeli, hogy miként illeszkedünk az Ő akaratába és ennek megfelelően vonja meg mérlegünket.

[50] See the same word used in describing the contrast with the Believers, in the first verse of this Surah. Righteousness must win and all opposition to it must fail. Thus the circle of the argument is completed.[50] „Nem boldogulnak a hitetlenek”. Figyeljük meg a kontrasztot a hívőkkel. Az Szúra első verse a hívők boldogulásáról szól, ez pedig a hitetlenekről, akik nem boldogulnak. Ezzel zárul be keretként a Szúra gondolata a hívők és hitetlenek esélyéről a boldogulásra.